2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZSsMS
Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa 2. stupňa

Dobrý deň, prijímame učiteľku 2. stupňa do PP. Predtým pracovala na 3 miestach, menej ako 5 rokov
( v roku 2002-2003, 211 dní ako učiteľka ZS, ďalej 1 mesiac ako PA, a v roku 2016-17 10 mesiacov ZŠ.) Nepredložila potvrdenie o adaptačnom vzdelávaní.
Musí absolvovať adaptačné vzdelávanie u nás, teda ju zaradíme ako začínajúceho pedag.zamestnanca? Ak áno, kto môže byť uvádzajúcim zamestnancom. Môže to byť učiteľ 2. stupňa ZŠ s 1. atestáciou, alebo musí mať aj príbuzný odbor vzdelania? Teda môže byť uvádzajúcim učiteľom napr. učiteľka 2.stupňa s 1. atestáciou, SLJ-ANJ, a bude uvádzať učiteľa BIO-CHE?
Ďakujem za informáciu.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa 2. stupňa

Aj keď nejde o prvý pracovný pomer v školstve, adaptačné vzdelávanie by som odporučila vzhľadom na obdobie, v ktorom získavala prax. Nemusí byť celý rok, podľa okolnosti ho skráťte. Uvádzajúcim učiteľom musí byť učiteľ s prvou atestáciou, ale nemusí mať rovnakú aprobáciu.