4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Adaptačné vzdelávanie - psychológ, sociálny pedagóg

Prosím o informáciu:

Adaptačné vzdelávanie musí absolvovať aj :
- školský psychológ,
- sociálny pedagóg ?

Kto bude uvádzajúcim? Psychológ, ktorý musí mať 1. atestáciu?

ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - psychológ, sociálny pedagóg

Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať každý pedagogický zamestnanec a každý odborný zamestnanec, ktorý nezískal prax a ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, a to v súlade s § 27 ods. 3, § 28 a § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. Činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca môže podľa § 28 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonávať odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo s druhou atestáciou. Uvádzajúci odborný zamestnanec vykonáva svoju činnosť v súlade s § 33 ods. 12 uvedeného zákona.

pam
Uznanie adaptačného vzdelávania

Zamestnanec má vzdelanie v odbore "matematika-psychológia" Ako učiteľ má ukončené adaptačné vzdelávanie, je samostatným učiteľom. Ten istý zamestnanec sa chce zamestnať ako psychológ na škole. Prax ako psychológ nemá, iba ako učiteľ . Teda by mal absolvovať adaptačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec. Je možné, uznať mu adaptačné vzdelávanie, ktoré získal ako pedagogický zamestnanec? Alebo je nutné opäť absolvovať adaptačné vzdelávanie ale už ako odborný zamestnanec? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie adaptačného vzdelávania

Učiteľ, ktorý absolvoval adaptačné vzdelávanie a je zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ a bude vykonávať činnosť zaradenú do kategórie odborného zamestnanca, v ktorom nezískal prax je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie pre kategóriu školský psychológ. Dovolím si poznamenať, že ako odborný zamestnanec bude nekvalifikovaný, pretože nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý oddiel, časť I. bod 2.