2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Viderňanová
Adaptačné vzdelávanie - rôzna aprobácia a rôzne stupne vzdelávania uvádzajúceho a začínajúceho učiteľa

Dobrý deň,

prosím Vás, mohli by ste ma informovať, či v adaptačnom vzdelávaní má mať uvádzajúci pedagogický zamestnanec rovnakú, resp. príbuznú aprobáciu predmetov so začínajúcim pedagogickým zamestnancom?

V zákone 317/2009 to totiž nie je bližšie špecifikované. Uvádzajúci učiteľ má mať prax viac ako 5 rokov a prvú kvalifikačnú skúšku. V Metodicko-poradenskom centre v Nitre mi však ale oznámili, že uvádzajúci pedagogický zamestnanec má mať príbuznú aprobáciu so začínajúcim učiteľom.

Chcela by som sa spýtať, či môže začínajúcemu učiteľovi, jazykárovi z druhého stupňa základnej školy, robiť adaptačné vzdelávanie učiteľ z prvého stupňa základnej školy, ktorý má prax aj prvú atestáciu, no nezdieľa aprobáciu so začínajúcim učiteľom.

Ďakujem Vám za odpoveď.

S pozdravom

Viderňanová A.

Viderňanová
Odpoveď na komentár

Pre tých, ktorí by potrebovali odpoveď na moju otázku o adaptačnom vzdelávaní. Tu je odpoveď z Okresného úradu Nitra, odbor školstva:

Na Vašu otázku uvádzam nasledovné:
- nie je potrebné, aby mal uvádzajúci pedagogický zamestnanec tú istú aprobáciu, pretože uvádzajúci
nebude učiť začínajúceho ako vyučovať daný predmet vo Vašom prípade cudzie jazyky,
- pretože by to nebolo ani možné na školách zabezpečiť, aby mali uvádzajúci vždy tú istú aprobáciu ,
- základ je, že musí mať I. kvalifikačnú skúšku, jej náhradu alebo I. atestáciu
- samozrejme, že je lepšie ak je z tej istej kategórie aj podkategórie pedagogického zamestnanca, ale
nemusí byť.