2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Adaptačné vzdelávanie stačí absolvovať iba raz?

Prosím Vás o usmernenie:
Zamestnanec pracoval iba v materskej škole, kde ukončil adaptačné vzdelávanie.
Teraz nastupuje na pozíciu učiteľa strednej školy. Na strednej škole ešte neučil. Predložil doklad o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zo ZŠ a MŠ.
Možno mu uznať doklad o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania z materskej školy a zaradiť ho rovno do 10. plat. triedy ako samostatného učiteľa?

ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie stačí absolvovať iba raz

Áno, adaptačné vzdelávanie stačí absolvovať iba raz v jednej kategórii, prípadne podkategórii pedagogického zamestnanca. V § 27 ods. písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. je jednoznačne uvedené, že do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec sa zaradí pedagogický zamestnanec, ak úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Či ju zároveň zaradíte do 10. platovej triedy, závisí od vykonávanej činnosti a plnenia kvalifikačných predpokladov na vykonávanú činnosť.