2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
adaptačné vzdelávanie u dôchodcu

Dobrý deň,
1. otázka: do pracovného pomeru prijímame zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku.
Je potrebné zaradiť ho do adaptačného vzdelávania v prípade, že ide o jeho 1. pracovný pomer v školstve?

2. otázka: do pracovného pomeru prijímame zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku.
Je potrebné zaradiť ho do adaptačného vzdelávania, ak pracoval v podniku a zároveň učil ako majster odborného výcviku?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
adaptačné vzdelávanie u dôchodcu

Zákon č. 138/2019 Z. z. nemá vekové ohraničenie v prípade adaptačného vzdelávania. Ak je to prvý pracovný pomer v školstve, zabezpečiť adaptačné vzdelávanie je povinnosť zamestnávateľa. Podľa môjho názoru o to viac, že dôchodca ide prvýkrát učiť. V druhom prípade ak pracoval ako majster odborného výcviku, tak bol zaradený ako pedagogický zamestnanec a adaptačné vzdelávanie by mal mať absolvované.