3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
Adaptačné vzdelávanie a učiteľ s dohodou o pracovnej činnosti

Dobrý deň. Máme učiteľku náboženskej výchovy, ktorá u nás pracuje na dohodu o pracovnej činnosti - 5 hodín týždenne. Dohodu o pracovnej činnosti sme so zamestnankyňou uzavreli na jej žiadosť, pretože má predĺženú materskú dovolenku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu svojho dieťaťa. Pred nástupom k nám pracovala na inej škole ako učiteľka, ale pracovný pomer jej trval iba 296, ktorý ukončila 30.6.1998. Keďže jej pedagogická prax je menej ako rok, keď ju v budúcnosti prijmeme na pracovnú zmluvu, môže byť zaradená ako začínajúci pedagogický zamestnanec.

Je možné, aby absolvovala adaptačné vzdelávanie počas zamestnania na našej škole aj keď pracuje iba na DOHODU O PRACOVNEJ ČINNOSTI? Ako zamestnávateľ jej chceme v tomto vyjsť v ústrety, ale nechcem porušiť žiaden zákon. Bude patriť uvádzajúcemu učiteľovi príplatok za uvádzanie začínajúceho učiteľa?

Ďakujem za odbornú pomoc a radu.

z.duchonova
Dohoda o vykonaní práce

Na pedagogického zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dohodu sa nevzťahujú zákonné povinnosti zamestnanca, zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca neodvádza odvody do sociálnej ani zdravotnej poisťovne, práca na dohodu sa teda nazapočítava do rokov praxe na účely vyplácania dôchodku, a nie je možné takémuto zamestnancovi umožniť absolvovanie adaptačného vzdelávania.

V prípade, ak by ste na budúci rok so zamestnancom uzavreli pracovnú zmluvu (a to i na kratší pracovný čas), zamestnanca by ste zaradili do kariérového stupňa začínajúci a takémuto zamestnancovi ste povinný umožniť absolvovať adaptačné vzdelávanie podľa § 28 a 36 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení novely č. 390/2011 Z. z. Začínajúci učiteľ je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť od troch mesiacov najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru.

Barborcek
Adaptačné vzdelávanie - práca na dohodu

Dobrý deň, vedeli by ste mi poslať dokumenty, na základe ktorých viem právne preukázať vedeniu, že nemôžem absolvovať adaptačné vzdelávanie, keď som zamestnaná len na dohodu? Ďakujem.