6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
adaptačné vzdelávanie - usmernenie

Dobrý deň prajem, prosím o usmernenie ohľadom adaptačného vzdelávania podľa 138/2019 Z.z.

Modelová situácia:

Zamestnanec začne prvý pracovný pomer v školstve a je prijatý do pracovného pomeru od 01.09.2021.

Zamestnanec si podá prihlášku na adaptačné vzdelávanie 3.9.2021.

Riaditeľ zamestnanca zaradí do adaptačného vzdelávania od 4.9.2021 (podmienka zaradenia do 5 dní splnená).

A teraz čo sa týka platu:

Zamestnanec je zaradený ako začínajúci pedagogický zamestnanec (na strednej škole) v platovej triede 6.

Moje otázky:

1. odkedy začína plynúť začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi príplatok podľa § 14c) zákona 553/2003?
a) od 1.9.2021 (odo dňa začiatku pracovného pomeru) alebo
b) od 04.09.2021 (odo dňa zaradenia do adaptačného vzdelávania) ?

2. uvádzajúci pedagogický zamestnanec dostane menovanie do svojej kariérovej pozície odo dňa zaradenia začínajúceho pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania? čiže v našom prípade od 4.9.2021? a súčasne mu od 4.9.2021 bude patriť príplatok za výkon špecializovanej činnosti podľa § 13b ods.2 ?

Ďakujem veľmi pekne za usmernenie a odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie

Zamestnanec si nepodáva prihlášku do adaptačného vzdelávania. Pri nástupe do zamestnania ho zamestnávateľ zaradí do kaiérového stupňa a začínajúci pedagogický zamestnanec a od tohto dňa nástupu mu plynie nárok na príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z., teda od 1. 9. Ak zamestnávateľ poverí uvádzajúceho pedagogického zamestnanca špecializovanou činnosťou od 4. 9., tak jemu plynie nárok na príplatok podľa § 13b ods. 2 zákona č. 553/203 Z. z. od 4. 9.

Tatiana Matuchová
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie

Ďakujem veľmi pekne
Ešte sa opýtam, môže zamestnávateľ poveriť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca aj od 1.9?

a druhá otázka, nepodávala sa kedysi prihláška?

Ďakujem :)

Tatiana Matuchová
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie

ešte jedna doplňujúca otázka. nikde v prechodných ustanoveniach zákona 138/2009 som túto info nenašla.

Ak sa adaptačné vzdelávanie začalo podla 317/2009, po úspešnom ukončení vystavujem už protokol podľa 138/2019 (alebo rozhodnutie podľa 317/2009)

ja si myslím že už protokol podľa 138/2019

ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie

Neviem, ktorú informáciu hľadáte v prechodných ustanoveniach. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec nemôže byť ustanovený od 1. 9., pretože adaptačné vzdelávanie ešte vtedy nezačalo. Prihláška sa nepodáva. Od 1. 9. 2019 platí a je účinný zákon č,. 138/2019 Z. z., ktorý zrušil zákon č. 317/2009 Z. z. celý. Teda už sa ním nezaoberáme a vystavujeme protokol o ukončení adaptačného vzdelávania ako je to uvedené v § 52 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. V zákone č. 317/2009 Z. z. boli aj iné zákonné ustanovenia, ktoré už neplatia.

Tatiana Matuchová
Adaptačné vzdelávanie - usmernenie

Super, ďakujem veľmi pekne za usmernenie

A hľadala som informáciu ako napr. bolo uznávanie I. kvalifikačnej skúšky a 5 rokov praxe (čo ešte platí), tak či nie je niečo podobné pri adaptačnom vzdelávaní, v zmysle že keď sa začalo podľa 317 tak sa ukončuje rozhodnutím a nie protokolom

Ale už som celý zákon prešla ešte raz a aj vaša odpoveď mi veľmi pomohli :)

ďakujem ešte raz