3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tama
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či existuje nejaká výnimka z adaptačného vzdelávania tj. , že ho učiteľ v MŠ nemusí absolvovať.
Ide o učiteľa v špeciálnej mš - vzdelanie Bc. aj Mgr. v štúdijnom odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika, rok ukončenia 2012. Prax inštruktor canisterapie v špeciálnej zš 2 roky a 2 mesiace ako učiteľ v špeciálnej škole bez adaptačného vzdelávania.
Poprosím o pomoc pri zaradení učiteľa, čo môžeme uznať ako prax a či musí byť zaradený do adaptačného vzdelávania.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Žiadna výnimka z adaptačného vzdelávania neexistuje. Je povinnosťou riaditeľa školy v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradiť začínajúceho pedagogického zamestnanca do piatich dní od nástupu do zamestnania do adaptačného vzdelávania. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov špeciálnej materskej škole sú uvedené v vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť. Špeciálna pedagogika 1.1.6 nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľa materskej školy. Neviem posúdiť na základe Vašich údajov, či je možné mu dať podmienku na získanie vzdelania podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/019 Z. z. Zatiaľ je nekvalifikovaná so zaradením do 6. platovej triedy.

Tama
Ďakujem

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.