2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
luliana
Adaptačné vzdelávanie vychovávateľa ŠKD a asistenta učiteľa

Mám otázku k adaptačnému vzdelávaniu.

Asistent učiteľa :

- dohľad uvádzajúceho pedagogického zamestnanca pri adaptačnom vzdelávaní môže vykonávať učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ alebo učiteľ 5.-9. ročníka ZŠ s I. atestáciou?

Vychovávateľ ŠKD :

- dohľad uvádzajúceho pedagogického zamestnanca pri adaptačnom vzdelávaní môže taktiež vykonávať učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ alebo učiteľ 5.-9. ročníka ZŠ s I. atestáciou?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva uvedenú špecializovanú činnosť v súlade s § 30 písm. b) zákona č. 317/20069 Z. z. musí byť kvalifikovaný a mať prvú atestáciu. Pre asistenta učiteľa nie je rozhodujúce v ktorej podkategórii je učiteľ zaradený. Pre začínajúceho vychovávateľa by to mal byť vychovávateľ s prvou atestáciou. V krajnom prípade aj učiteľ s prvou atestáciou.