2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Agata23
Agata23

Dobrý deň, učiteľka ukončila VŠ štúdium Mgr. v študijnom programe: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie v št. odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov. Môže vyučovať slovenský jazyk aj na 1. stupni ZŠ ( ide o 4. ročník ). Alebo je potrebné doštudovať rozširujúce štúdium - učiteľ 1. stupňa ZŠ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Agata23

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy sú uvedené o vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, II. časť. Vo Vašom prípade sa dá vychádzať zo 4. bodu. V tom prípade by ste museli absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a boli by ste kvalifikovaná v podstate na všetky predmety na prvom stupni základnej školy. Ak by ste učili na prvom stupni iba slovenský jazyk, vychádzali by sme z 15. bodu a nemuseli by ste si nič dopĺňať. Platí, že učiteľ konkrétnych predmetov na druhom stupni základnej školy je kvalifikovaný na tieto predmety aj na prvom stupni základnej školy.