8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Agata23
Agata23

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení zamestnanca do platovej triedy.
Zamestnankyňa pracuje ako vychovávateľka v ŠKD a dosiahla takéto vzdelanie:
r. 2011 - MGR. v študijnom odbore Manažment na KU v Ružomberku
r. 2018 . JUDr. doktor práv v študijnom odbore právo UMB B. Bystrica
Do pracovnej zmluvy sme jej dali podmienku do 4 rokov doštudovať a súhlasila s podmienkou.
U predchádzajúceho zamestnávateľa si urobila adaptačné vzdelávanie, tam bola zaradená v 5PT.
Do ktorej platovej triedy mám zamestnankyňu zaradiť, nakoľko nemá vyštudované žiadne pedagogické vzdelanie? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Agata23

Ak Vaša zamestnankyňa už pracovala v regionálnom školstve, pretože má ukončené adaptačné vzdelávanie, môžete jej dať podmienku získať kvalifikačný predpoklad podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ale štyri roky plynú od prvého pracovného pomeru. Keďže neuvádzate žiadne dátumy, neviem určiť čo a odkedy plynie, rovnako ako aj zaradenie do platovej triedy.

Agata23
doplnenie údajov

Zamestnankyňa pracovala ako vychovávateľka aj u iného zamestnávateľa, ale tam jej nedali podmienku doštudovať ( pozerali sme prac. zmluvu ), bola len na zástup a to v čase od 20.10.2020 do 30.06.2021. U nás je zamestnaná od 01.09.2021. Pri nástupe mi doniesla Osvedčenie o absolvovaní adaptačného vzd. začínajúceho PG zamestnanca.
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Doplnenie údajov

Nič to nemení na tom, že v § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je jasne napísané, že pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru. Takže od 20. 10. 2020 jej plynie lehota na získanie kvalifikačného predpokladu. Môžete ju v tomto období považovať za kvalifikovanú a zaradiť ju v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do 7. platovej triedy.

Agata23
doplnenie údajov

Ďakujem veľmi pekne.

Svetlana77
kvalifikácia

Dobrý deň,
my máme učiteľku, ktorá má vyštudované "učiteľstvo pre špeciálne školy: psychopédia /pedagogika mentálne postihnutých/. 7 rokov vyučovala v špeciálnej triede, teraz uvažujeme, že ju preradíme do klasickej triedy. Je správne ak jej dáme podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z na získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie v klasických triedach.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Podľa Vás preradenie do bežnej triedy zo špeciálnej triedy základnej školy po siedmich rokoch je prvý pracovný pomer ? V § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je jasne napísané, že toto ustanovenie sa uplatní len pri prvom pracovnom pomer v školstve. § 83 sa u nej uplatniť nedá. Bude nekvalifikovaná, zaradená do 6. platovej triedy. Musí absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, prípadne iné rozširujúce štúdium.

Svetlana77
kvalifikácia

Dobrý deň,
ak ešte môžem pre upresnenie....ak má 1. atestáciu, môže byť zaradená v 7. platovej triede. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa a príplatok za profesijný rozvoj - môžu byť ponechané?
Vopred ďakujem za odpoveď