6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lucia Tru
Aké vzdelanie si musím doplniť?

Dobrý deň,
prosím Vás, čo potrebujem, aby som mohla vyučovať nemecký jazyk na strednej škole? Mám štátnu jazykovú skúšku C2 zo Štátnej jazykovej školy a Bc. titul v odboroch Medzinárodné vzťahy, Európske štúdie a Politológia. Mám aj prax v školstve, dorábala som si stredoškolskú pedagogickú maturitu. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Aké vzdelanie si musím doplniť

V súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Musíte si dorobiť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka cudzieho jazyka.

Lucia Tru
Odbor štúdia

Ďakujem Vám za odpoveď, mala som skôr na mysli, že ak budem pokračovať v magisterskom štúdiu v obore Medzinárodné vzťahy, či potom môžem vyučovať Nemecký jazyk (mám štátnu jazykovú skúšku C2) - ak ešte absolvujem DPŠ... vďaka.

Maria Pavlikova
Odbor štúdia

Myslím, že som Vám v odpovedi uviedla: Musíte si dorobiť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka cudzieho jazyka. Že máte štátnu jazykovú skúšku som tiež zobrala do úvahy. Doplňujúce pedagogické štúdium nie je potrebné. Neviem prečo sa pýtate, keď si odpoviete sama a nesprávne.

DominikaS
Aké vzdelanie a kde si mám doplniť

Dobrý deň, aktuálne som študentkou VŠ, študujem učiteľstvo akademických predmetov. Ak by som sa po skončení VŠ chcela uplatniť ako učiteľka v MŠ, aké štúdium je pre mňa výhodné si doplniť, aby som spadala do platovej triedy VŠ vzdelanie 2. stupňa. Vopred ďakuje, za odpoveď a odporúčanie.

Maria Pavlikova
Aké vzdelanie a kde si mám doplniť

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vzdelanie hľadajte iba pod písm. A. Najvhodnejšie bude rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky.