2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
aknelka14
aknelka

Dobrý deň!
Moje vzdelanie:
Bc. štúdium v odbore vychovávateľstvo (2003),
Mgr. štúdium v odbore pedagogika v špecializácii: pedagogika voľného času (2006),
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka B2 (2006),
Doplňujúce pedagogické štúdium (2009).
Učím anglický jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ. DPŠ mi bolo uznané ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky a bola som zaradená do 11. platovej triedy. Bolo mi priznaných 60 kreditov za štátnicu z angličtiny. Žiadosť o vyplácanie kreditového príplatku som podala 1. 3. 2012. Následne mi bol príplatok vyplácaný – bez vydania osvedčenia o priznaní kreditov. Od 10. 6. 2012 som bola PN a následne na materskej a rodičovskej dovolenke až do 22. 2. 2016. Po nástupe do zamestnania mi bol naďalej vyplácaný kreditový príplatok. Chcem sa opýtať do kedy mi patrí tento príplatok?
A ešte jedna otázka: ak by som sa zamestnala ako vychovávateľka v ŠKD, do akej platovej triedy by som bola zaradená?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Aknelka

Dovolím si otázku - prečo ste absolvovali v roku 2009 doplňujúce pedagogické štúdium, keď ste v roku 2006 absolvovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania. Akú činnosť ste v rokoch 2006 – 2009 vykonávali ? Ak Vám uznali náhradu 1. kvalifikačnej skúšky v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. , mali ste najmenej päť rokov pedagogickej praxe. Za štátnu jazykovú skúšku Vám mali vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov v súlade s 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. v januári 2012 a od 1. 2. 2012 Vám mali vyplácať kreditový príplatok s dobou platnosti do 1/2019. Po návrate z rodičovskej dovolenky využite § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. a požiadajte písomne zamestnávateľa o predĺženie doby platnosti kreditov, a to najviac o tri roky. Ak Vám bola náhrada 1. kvalifikačnej skúšky priznaná ako učiteľke a teraz budete vykonávať činnosť vychovávateľky, budete v súlade s § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. zaradená do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ do 10. platovej triedy