5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marcel Rybár
Ako je to s atestáciami v skutočnosti?

Dobrý deň,

viem, že tieto témy boli riešené no nedá sa mi sa nespýtať, nakoľko informácie, ktorými disponujem od rôznych kompetentných osôb sa líšia a tento fakt je veľmi smutný.

K situaci. Od septembra začínam pracovať v regionálnom školstve (ZŠ, II. stupeň) ako čerstvý absolvent III. stupňa VŠ v odbore Teória využívania chémie (program 38 - učiteľstvo a pedagogické vedy, denné štúdium), ktoré som začal študovať v roku 2020 v nadväznosti na ukončenie II. stupňa VŠ vzdelania v odbore učiteľstvo biológie a chémie.

Viem, že je v kompetencii riaditeľa školy uznať III. stupeň VŠ vzdelania v odbore pribuznom (čo spĺňam) ako náhradu atestácie aj skôr, ako po uplynutí 5. rokov v zaradení samostatný učiteľ. Moja otázka však znie, vlastne budú 2 pretože ako som spomenul v úvode, informácie, ktorými disponujem sa markantne líšia.

1) slúži v mojom prípade III. VŠ vzdelania ako náhrada 1. alebo 2. atestácie?

K 1. otázke: bolo mi povedané, že pokiaľ by som bol atestovany 1. atestáciu, moje štúdium by automaticky nahradzalo atestáciu 2. Avšak, keďže 1. atestáciu nemám, môže mi byť priznané len ako náhrada 1. atestacie v obdobi do 5. rokov a 2. atestáciu musím realizovať klasickým spôsobom.

2) Ak slúži ako nahrada 2. atestácie, môžem sa (v súvislosti s mojou 1. otázkou) rozhodnúť ja sám, že si 1. atestáciu spravím klasickým spôsobom a v zapäti si phd štúdium nechám uznať ako 2. atestáciu?

K 2. otázke: pokiaľ by bola Vaša odpoveď na moju 2) otázku záporná, aký zmysel a prínos má štúdium III. stupňa keď sa v praxi stretávame s čoraz castejším naháňaním sa po rigoroznom konaní, aby absolventi nemuseli čakať na zaradenie do 8. triedy 5 rokov ale boli atrstovaní skôr? Predsa len náročnosť III. stupňa VŠ štúdia je neporovnateľná s rigoroznym konaním.

Ospravedlňujem sa za dlhší text, no je smutné, že v dnešnej dobe je zákon upltnitelny pomocou vyhlášok, ktoré nie sú jednoznačné a častokrát nejasne definované.

Prajem príjemný zbytok dňa a vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Marcel.

Maria Pavlikova
AKO JE TO S ATESTÁCIAMI V SKUTOČNOSTI?

Dobrý deň,
náhrady atestácii sa v súčasnosti neuznávajú. Za splnenia určitých podmienok sa pedagogický zamestnanec zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, prípadne s druhou atestáciou. Ministerstvo školstva to rozlišuje. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa neoprávňuje automaticky zaradiť takéhoto pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa tak ako to uvádzate. Máte na mysli asi § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a táto možnosť je daná len ako možnosť, nie automaticky. Ja nie som ani zamestnanec ministerstva školstva ani zákonodarca. Najskôr sa zamestnajte a potom zisťujte Vaše zaradenie. Bola by som veľmi prekvapená, keby riaditeľ "preskočil" kariérový stupeň začínajúci a kariérový stupeň samostatný učiteľ a zaradil Vás ako učiteľ s prvou atestáciou, a obišiel by § 29 uvedeného zákona..

Marcel Rybár
Odpoved

Dobrý deň Pani Pavlíková.

Presne ste vystihla, na ktorú "medzeru narážam" ("3 zákona č. 138/2019 Z. z. a táto možnosť je daná len ako možnosť, nie automaticky."). Prepáčte, ak som sa vyjadril nezrozumitelne. Je mi samozrejme, že musím byť kvalifikovaný ako samostatný učiteľ (7 trieda) a až následne možno rozprávať o atesstaciach.

Moja otázka skôr smerovala k tomu, či moju slúžiť moje vzdelanie ako "náhrada po splnení vami spomínaných určitých podmienok" ateetacie. A ak áno, či prvej alebo druhej.

Ospravedlňujem sa za mätúci text, je mi jasné, že do zaradenia samostatný učiteľ sa musím dopracovať klasickým spôsobom a taktiež musí uplynut istá doba, aby sa o zaradení do 8 resp. 9 triedy dalo uvažovať.

Ja len chcem vedieť, či môžem nejakým spôsobom spoliehať na to, že phd štúdium mi "nahradí aspoň" niečo.

Ďakujem a prajem príjemný zbytok dňa.

ucitel123456789...
Rigorozna skúška

Len doplním, že aj učiteľ, ktorý si vykoná rigoroznu skúšku musí mať 5 rokov praxe - § 30, písmeno 1, zákona o ped a odbor zamestnancoch.

"Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec ...."

Maria Pavlikova
Odpoved

Dobrý deň,
ja som Vašu otázku pochopila, myslím, že dostatočne, ale odpoveď na otázku - Ja len chcem vedieť, či môžem nejakým spôsobom spoliehať na to, že phd štúdium mi "nahradí aspoň" niečo - Vám dá Váš riaditeľ, ktorý to bude posudzovať.