2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ja
Ako postupovať správne podľa zákona č. 319/2009?

Workshop o konkrétnych prípadoch z praxe k zákonu č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Bratislava, 1. 3. 2012
http://www.skolskyportal.sk/produkt/sporne-otazky-zakona-c-3172009-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov-ba

Košice, 14. 3. 2012
http://www.skolskyportal.sk/produkt/sporne-otazky-zakona-c-3172009-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov-ke

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, MŠVVaŠ SR

 

 

Jana Alinová
Kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či majú vychovávatelia, ktorí pracujú v detskom domove ( zar. MPSVaR) so sociálnou prácou( druhý stupeň VŠ)povinnosť doplniť si špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky, ako je to uvedené vo vyhláške MŠ č.437/2009, ide o vychovávateľov, ktorí nastúpili pred účinnosťou zákona č.317/2009