32 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
veve7
ako sa stať pedagogickým asistentom

Dobrý deň.
Mám ukončené VŠ vdelanie II. stupňa v obore učiteľstvo nemeckého jazyka a filozofie.
Čo ešte potrebujem k tomu, aby som mohla pracovať ako pedagogický asistent?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Ako sa stať pedagogickým asistentom

Na to, aby ste mohli pracovať ako asistent učiteľa, potrebujete mať pracovnú zmluvu na túto činnosť. Ak ste sa chceli spýtať, či spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta, odpoveď je, áno. Kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6.

Diana Majorová
Pedagogický asistent

Pekný deň,chcem sa spýtať na prácu pedagogického asistenta, mám vyštudovanú filozofickú fakultu,odbor Manažment kultúry a turizmu a štátnu skúšku z nemeckého jazyka. Chcela by som učiť nemecký jazyk na základnej škole alebo vykonávať prácu pedagogického asistenta. Podala som si prihlášku na DPS na UKF Nitra a bolo mi povedané že učiť nemčinu môžem aj bez DPS a na prácu asistenta sa nedá u nich spraviť DPS,tak neviem kde sa mám obrátiť aby som mohla túto prácu vykonávať. Ďakujem za informácie. Diana

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Odpoveď z UKF Nitra je správna a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 3. oddiel, IV. časť pre učiteľa druhého stupňa základnej školy. Stačí vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole. Kvalifikačné predpoklady na prácu asistenta s uvedené v prílohe č. 6. Vyžaduje sa mať pedagogické vzdelanie, postačujúce je aj na úrovni úplného stredného vzdelania alebo musíte na niektorej vysokej školy absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent, napr. v súlade s bodom 3 uvedenej prílohy vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Diana Majorová
Pedagogický asistent

Ďakujem pekne za odpoveď, štátnu skúšku som nerobila na štátnej jazykovej škole ale na Univerzite v záverečných skúškach. A neviete mi poradiť na ktorej Univerzite by sa dalo to doplňujúce pedagogické štúdium absolvovať aby som spĺňala predpoklady na výkon asistenta, samozrejme externou formou. ďakujem krásne

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

O možnostiach štúdia na vysokých školách sa musíte informovať sama. Najvhodnejšie je absolvovať DPŠ na tej vysokej škole, kde ste získali vysokoškolské vzdelanie. Odbor Manažment kultúry a turizmu sa bežne nevyučuje na základných školách. Nie ku každému odboru vzdelania je možné absolvovať aj DPŠ. Na činnosť asistenta je postačujúce pedagogické vzdelanie aj v nadstavbovom pedagogickom štúdiu.

Katarína COO
Pedagogický asistent

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať , či mi stači DPŠ - majster odborného výcviku a ukončené úplné stredoškolské vzdelanie na prácu pedagogického asistenta v MŚ, zatiaľ prax v tejto oblasti nemám. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Na odbornú činnosť pedagogického asistenta je postačujúce úplné stredné odborné vzdelanie doplnené o pedagogickú spôsobilosť. Nevyžaduje sa zameranie pre materskú školu.

Katarína COO
Pedagogický asistenet

Ďakujem za odpoveď.

Silvuška
Pedagogický asistent

Dobrý deň,

je možné doplniť si vzdelanie pre prácu pedagogického asistenta, ak mám ukončené stredoškolské vzdelanie nepedagogického smeru a tiež vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ale tiež v nepedagogickej sfére? Existuje nejaké doplnkové pedagogické štúdium, príp. rekvalifikačný kurz? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Existuje aj doplňujúce pedagogické štúdium aj pomaturitné štúdium aj iné štúdia, ktorými získate kvalifikačný predpoklad. Je potrebné si to pozrieť, pretože ja neviem odhadnúť o ktorú formu a ktorý stupeň štúdia máte záujem.

Kristína Drábiková
Asistent učiteľa

Dobry den. Prosim mozem vykonavat pracu asistenta na zakladnej skole? Mam ukoncenu VŠ Strojnícka fakulta, a mam aj DPŠ. Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Pracovnú činnosť pedagogického asistenta môžete vykonávať. K Vášmu vzdelaniu musíte absolvovať podľa bodu 5 písm. d) uvedenej prílohy, ktorý odkazuje na učiteľa strednej školy, rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

Pravdovravna
Asistent učiteľa

Dobrý deň.
Mám vyštudovaný odbor sociálno výchovný pracovník v Pedagogickej a sociálnej akadémii. V tej vyhláške ministerstva školstva 1/2020 príloha 6 som sa dočítala že sa odo mňa pri výkone práce pedagogického asistenta nevyžaduje žiadne ďalšie vzdelávanie ani kvalifikačné vzdelávanie.
Rozumiem tomu správne, že sa nemusím ďalej dovzdelavat alebo bola od vtedy vydaná nejaká nová vyhláška? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. je aktuálna a platná a Vy ste kvalifikovaný pedagogický asistent na úrovni ÚSO vzdelania so zaradením do 4. platovej triedy ako začínajúci a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 5. platovej triedy.

Aknelkilark
Pedagogicky asistent

Dobry den, ja by som sa chcela spytat.mam vysoku skolu 1.stupen z manazmentu a druhy stupen z ucitelstvo ekonomickych predmetov. Mohla by som vykonavat pracu pedag.asistenta?
Dakujem

Maria Pavlikova
Pedagogicky asistent

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č. 6. Ak ste absolvovali učiteľstvo ekonomických predmetov, ste kvalifikovaná učiteľka strednej školy a v súlade s metodickou pomôckou MŠVVaŠ SR ste kvalifikovaný pedagogický asistent. Toto usmernenie vychádza z zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ale dá sa uplatniť. https://www.minedu.sk/data/att/11187.pdf

KalKvet
Pedagogický asistent

Dobrý deň, absolvovala som VŠ štúdium Filozofickej fakulty, odbor Knižnično-informačné štúdia, plus DPŠ. Potrebujem pre výkon práce pedagogického asistenta rozširujúci modul DPŠ?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č. 6. Ak ste absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium, ste kvalifikovaná učiteľka strednej školy a v súlade s uvedenou prílohou č. 6, oddiel A bod 5 písm. d) musíte absolvovať ešte rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

KalKvet
Pedagogický asistent

Ďakujem za Váš čas, prajem príjemný deň

Eliska Veličová
Pedagogický asistent

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či si môžem podať žiadost na pedagogického asistenta aj keď ešte nemám dokončenú vysokú školu. Momentálne končím druhý ročník učiteľstvo praktickej výchovy v ekonomických predmetom. Ďakujem

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Dobrý deň,
kvalifikačným predpokladom pre pedagogického asistenta je v súlade s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania. Prihlásiť sa môžete už teraz.

Petra Streďanská
Z pedagogického asistenta učiteľ

Dobrý deň,
v terajšom zamestnaní som absolvovala adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedag. zamestnanca podľa Programu adaptačného vzdelávania asistenta učiteľa. Následne som bola zaradená do 6. platovej tarify, do kariérového stupňa samostatný pedag. zamestnanec.
Tento rok som doštudovala VŠ učiteľstvo pre prim. vzdelávanie a od septembra nastupujem k novému zamestnávateľovi ako učiteľ 1. stupňa.
Zaujíma ma, či budem ako učiteľka zaradená ako samostatný pedag. zamestnanec alebo bude potrebné absolvovať na tejto pozícii opäť adaptačné vzdelávanie, a teda budem opäť začínať ako začínajúci pedag. zamestnanec.
Ďakujem pekne za Vašu odpoveď

Maria Pavlikova
Z pedagogického asistenta učiteľ

Dobrý deň,
ste kvalifikovaná učiteľka prvého stupňa základnej školy. Novému zamestnávateľovi predložíte protokol o ukončení adaptačného vzdelávania od predchádzajúceho zamestnávateľa, na základe ktorého Vás zaradí ako samostatnú učiteľku do 7. platovej triedy.

Cipicek31
Asistentka v MŠ

Dobrý deň chcela by som sa Vás opýtať či môžem pracovať ako asistentka aj v MŠ so vzdelaním sociálno - výchovný pracovník? Pracujem ako pedagogická asistentka už 6rokov na ZŠ. Chcela by som prejsť do MŠ. A chcela by som si urobiť aj kurz Montessori aby som mohla pracovať v MŠ zameranej na tento štýl vzdelávania. Aké vzdelanie mi je treba doplniť? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistentka v MŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Sú rovnaké aj pre pedagogického asistenta v materskej škole aj v základnej škole. Úplné stredné odborné vzdelanie sociálno-výchovný pracovník je splnením kvalifikačného predpokladu na uvedenú činnosť.
Kurz Montessori je na Vašom rozhodnutí.

AnetaMr
Pedagogický asistent Soc.práca a DPŠ

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám vyštudovanú Sociálnu prácu II.stupeň a DPŠ, na vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti mam napísané: Menovaný(á) získal(a) pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagickej činnosti učiteľa odborných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.
Môžem si podať žiadosť o Pedagogického asistenta?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent Soc.práca a DPŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR š. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa 4. bodu v oddiele A.

Hortenzia123
Pedagogický asistent a animátorská škola

Dobrý deň.
Mám vyštudovaný ll.stupeň VŠ v neučiteľskom odbore, ale chcela by som spýtať či spĺňam predpoklady na prácu pedagogického asistenta, ak mám absolvovanú animátorskú školu v počte 300 hodín. Na osvedčení sa píše, že je to akreditované MŠ SR. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent a animátorská škola

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR š. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Musíte absolvovať v súlade s bodom č. 5 doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

timeto117
pedagogicky asistent

Dobry den, chcel by som sa opytat - pracujem ako pedadogicky asistent na strednej skole. Mam stredoskolske vzdelanie na OA. Chcel by som sa preto informovat o moznosti mojho doplnujuceho studia, pokial teda nemam VS ...ak som tomu spravne pochopil, musim si dorobit 2 rocne doplnujuce studium na strednej pedagogickej skole ? Alebo existuje aj nejaka ina moznost pre mna ? Dakujem velmi pekne za odpoved.

Maria Pavlikova
pedagogicky asistent

Dobrý deň,
na pracovnú činnosť pedagogického asistenta je najnižším požadovaným stupňom vzdelania v súlade s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je úplné stredné odborné vzdelanie. Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Vzdelanie, ktoré uvádzate je tiež vhodné ako kvalifikačný predpoklad.