4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Olinkamed
ako získať kvalifikáciu

Pekný deň prejem,prosím, môže mi niekto poradiť, pretože som už z tej našej legislatívy úplne demotivovaná. celý život sa venujem výtvarnému umeniu, absolvovala som strednú umeleckú školu, a vysokú školu na Trnavskej univerzite odbor Dejiny a teória umenia, lenže na filozofickej fakulte. nikoho v tomto štáte nezaujíma kvalita edukácie, či sa učiteľ venuje svojmu oboru aktívne, ale jediné čo je dôležité sú PAPIERE!!!. ja sa aktívne venujem výtvarnému umeniu, tvorím, vystavujem, učím, študovala som aj prax aj teóriu umenia ale stále nie som kvalifikovaná. mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, dorábam si Doplňujúce pedagogické štúdium ale ani to nestačí. to mám ako znovu študovať ďalšiu vysokú školu? neexistuje možnosť rozširujúceho štúdia, tak aby som mohla kvalifikovane učiť výtvarnú na ZUŠ alebo na ZŠ ?
prosím Ďakujem za odpovede.
S pozdravom Mgr. Oľga Medňanská

Maria Pavlikova
Ako získať kvalifikáciu

Bohužiaľ štúdium dejiny a teória umenia nie je pedagogické vzdelanie v odbore výtvarná výchova. Nie je to ani kvalifikácia na vyučovanie dejepisu alebo hudobnej výchovy. Doplňujúcim pedagogickým vzdelaním získate vzdelanie na vyučovanie predmetu dejiny umenia na strednej škole, ale naďalej nebudete kvalifikavná učiteľka výtvarnej výchovy. Výtvarná výchova sa dá študovať ako aprobačný predmet. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia výtvarnej výchovy budete kvalifikavná a podľa súčasne platnej legislatívy získate aj osvedčenie o priznaní 60 kreditov.

Olinkamed
kvalifikovanosť

Pekný deň prajem,
veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. Rada by som sa však ešte informovala ohľadom vyhlášky 437/2009 Z.z. o kvalifikovanosti, pretože z teoretického hľadiska znie celkom logicky, no z praktického naráža na mnoho medzier.
k časti X. ZUŠ A.2.
som absolventkou II. vysokoškolského stupňa humanitných vied a umenia, mam DPŠ a nie som kvalifikovaná? a takisto k časti. C.5. mám strednú umeleckú výtvarnú školu, odbor Propagačné výtvarníctvo, ktoré mimochodom zahŕňalo všetky predmety, ktoré sa vyučujú aj na základnej umeleckej škole,a nie som kvalifikovaná? a na to aby som legislatívne bola kvalifikovaná, si mám spraviť dvojročné štúdium aprobačného predmetu, ktorý aj tak ovládam? Naozaj tomu nerozumiem. Prosím viete ma nakontaktovať na príslušnú osobu, ktorá rieši takéto medzery, prípadne, existujú nejaké výnimky alebo zvláštne uznania, pridelenia kvalifikácie- podľa PREUKÁZATEĽNÝCH ZNALOSTÍ potrebných k edukácii výtvarných odborov na ZUŠ?
veľmi pekne ďakujem za nasmerovanie

Časť X. Učiteľ základnej umeleckej školy
Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

C. Vyššie odborné vzdelanie
5. na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných
výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva)

Maria Pavlikova
Ako získať kvalifikáciu

Najkompetentnejši na vyriešenie Vášho problému je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenakej republiky.