2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Akreditované vzdelávacie podujatia pre riaditeľov škôl

Dobrý deň! Chcela by som sa informovať, či sa neuvažuje o akreditovaných vzdelávacích podujatiach pre riaditeľov škôl.

Ide o to, že mnohí nemajú 2.atestáciu (2.kvalifikačnú skúšku)a ak nechcú zaberať miesto svojim učiteľom, ktorí majú záujem vzdelávať sa ďalej, možno by bolo dobré, ak by boli takéto podujatia pre riaditeľov škôl, v ktorých by sa mohli zdokonaľovať vo svojej práci. Aj keď je to zložité, popri všetkých povinnostiach, ktoré má riaditeľ školy - ako manažér, "právnik", ekonóm, sledovanie nových trednov, atď.

Myslelo sa v zákone aj na to, ako spojiť výkon funkcie so získavaním kreditov? Samozrejme, že sa nebránim ďalšiemu vzdelávaniu, no musím konštatovať, že je to náročné. Ďakujem. J.Bachanová

raabe
odpoveď

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe momentálne pracuje na obsahovej náplni vzdelávacích podujatí pre riaditeľov škôl. Po vytvorení vhodných tematických oblastí a zabezpečení kvalitných odborníkov bude žiadať o akreditáciu MŠ SR.

Predpokladané spustenie vzdelávania je naplánované na september 2010. Na školskom portáli určite nájdete aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach.

Na otázku ohľadom spojenia výkonu funkcie so získavaním kreditov odpovedá Mgr. Zdenko Krajčír:

Vedúci pedagogický zamestnanec je zároveň pedagogickým zamestnancom a má právo vzdelávať sa v rámci kontinuálneho vzdelávania v programoch určených pre jeho kategóriu alebo subkategóriu.

Zároveň sa mu neupiera ani kariérový rast. Napríklad ak má riaditeľ školy I. atestáciu, získal potrebný počet kreditov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania alebo autorstvom alebo preskúšaním podľa § 35 ods. 6, má právo prihlásiť sa a vykonať II. atestáciu a následne právo na platový postup.