2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
martina kenderová
Aktualizačné vzdelávanie

Ak nemá škola právnu subjektivitu môže byť poskytovateľom aktualizačného vzdelávania alebo v takomto prípade je to zriaďovateľ školy?

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie je konkretizované v § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. V § 57 ods. 2 písm. d) je uvedené, že poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity.