2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AnkaK.
Aký je rozdiel v zaradení ?

Dobrý deň, čítam množstvo odpovedí a nie všetkých rozumiem, zrejme treba pochopiť systém zaradzovania. Možno ma budete vedieť navigovať.
Ak má učiteľka vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, slovenský jazyk, občianska náuka, a ak si urobí 2 -ročné pomaturitné štúdium na strednej škole - pre materské školy, v akej platovej triede bude zaradená, ak by učila v materskej škole? Adaptačné vzdelávanie už absolvované má.
Uvažujem správne, že v 6. platovej triede, lebo má vysokoškolské II. stupňa?
Kvalifikácia bude splnená, na úrovní stredoškolského vzdelania. Ale je tu pedagogické vzdelanie II. stupňa iné ako požadované?

Len ak uvažuje správne - navigujte ma prosím, že kde je to uvedené.

ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Aký je rozdiel v zaradení

Pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried berieme do úvahy vykonávanú činnosť, vzdelanie, resp. plnenie kvalifikačných predpokladov a to porovnávame s katalógom pracovných činností – nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. Časť 17 Školstvo a telovýchova. Postupne hľadáme text podľa dosiahnutého vzdelania a vykonávanej činnosti. Napr. 6. platová trieda vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, príklad pracovnej činnosti 02 - v texte posledná veta - do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. Momentálne je uvedený ako osobitný predpis zákon č. 317/2009 Z. z. Do splnenia podmienok znamená, kým pedagogický zamestnanec získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.