2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alena282
alenuš

Po výberovom konaní terajší riaditeľ SŠ vykonáva funkciu RŠ do 30.6.2019. Nastupuje na starobný dôchodok a má nárok na odchodné. Má zároveň nárok na odstupné? Je učiteľom biológie a dve kolegyne sú na MD. Hodiny biológie na školský rok 2019/2020 máme pokryté, no zmenou vedenia menia sa aj zástupcovia. Čo ak sa stane zástupcom učiteľ biológie a jeho úväzok sa zníži. Potrebujeme na čas potreby zamestnaň učiteľa biológie na čiastočný úväzok. Aj vtedy má nárok riaditeľ na odchodné a zároveň odstupné?

Maria Pavlikova
Alenuš

Ak 30. 6. 2019 končí funkčné obdobie riaditeľovi, ktorý týmto dňom odchádza do dôchodku, vyplatíte mu odchodné. Na odstupné nemá nárok, pretože predpokladám, že funkcia riaditeľa sa neruší. Ak neskončí pracovný pomer, ale preradíte ho na čiastočný úväzok učiteľa a následne v budúcnosti skončí prvýkrát pracovný pomer, všetky platové náležitosti aj odchodné mu vyplatíte zo zníženého úväzku. Myslím, že nie je vhodné dávať dohodu o zmene pracovnej zmluvy od 1. 7. 2019 na skrátený úväzok a na starý školský rok, pretože aj dovolenku cez prázdniny bude mať preplatenú z aktuálneho skráteného platu To ale "dosluhujúci" riaditeľ pravdepodobne ovláda.