2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alka
alka

Katechétka vyučuje 1 h/týž. náboženskú výchovu na SŠ, je zaradená ako samostatný PZ v 10.PT, kreditový príplatok 2x6% (104 kreditov). V 1998 ukončila Prešovskú univerzitu-učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy.
V júni t.r. získala osvedčenie o 1. atestácii pre kategóriu učiteľ/učiteľ pre stredné nižšie vzdelávanie. Má nárok na zaradenie do 11. PT ako PZ s 1. atestáciou (188/2015, § 49 ods.7) ?

Maria Pavlikova
alka

V prípade Vašej učiteľky sa plne uplatní § 49 ods. 7 - posledná veta zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradíte ju kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou, čomu zodpovedá zaradenie do 11. platovej triedy.