2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alka
alka

dobrý deň,
učiteľka strednej školy má na Osvedčení o ukončení inovačného vzdelávania na priznanie kreditov uvedené v riadku: Určené pre (kategória/podkategória/kariérová pozícia):uvedené iba Učiteľov. Ak jej chcem priznať kredity, nemala by byť uvedená aj podkategória a kariérová pozícia?
Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Alka

Podľa § 35 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. na osvedčení o ukončení kontinuálneho vzdelávania má byť uvedená aj v súlade s písm. f) kategória a podkategória a kariérová pozícia pedagogického zamestnanca tak ako to uvádzate vo svojej otázke. Pri uznávaní kreditov je omnoho dôležitejšia skutočnosť či dané vzdelávanie je vhodné pre vyučovaný predmet, pre potreby a zameranie školy a či bolo absolvované v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Ak kredity neuznáte, treba písomné zdôvodnenie. Ak sa Vám to zdá dostatočný dôvod na neuznanie kreditov, je to na Vašom rozhodnutí.