2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AM
AM

Dobrý deň,
Ako mám vyriešiť dodržiavanie Zákonníka práce, že zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako 4 hodiny má nárok na polhodinovú prestávku u pani vychovávateľky? V čase obednej prestávky od 12.35 do 13.05 hod. robí dozor ( a sama tiež obeduje). Započítavať jej 30 minút do odpracovaného času? Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
AM

J. Sýkora
Prestávka podľa ZP

Pozdravujem, v zmysle § 91 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.