6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marta Rovná
Anglický jazyk

 Dobrý deň

v roku 1985 som ukončila vtedajšiu SVŠT dnes STU. V roku 1986 som získala na Štátnej jazykovej škole osvedčenie o úspešnom absolvovaní štátnej všeobecnej záverečnej skúšky z jazyka anglického. V školstve som počas mojej kariéry pracovala len 3/1994-6/1994 a 8/2010-6/2011 a 9/2011- až doposiaľ. Chcem sa spýtať, ak by som asi v roku 2013 dosiahla už 3 roky pedagogickej praxe ( DPŠ z pedagogiky, psychológie a didaktiky som ukončila a pedagogickú spôsobilosť som získala  24.5.2012) môžem sa aj ja uchádzať o 60 kreditov v zmysle zákona 390/2011
Konkrétne §61a v odstavci 10 sa píše
 Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa §
8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej
jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec,
ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec,
ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak
týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky
uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

Mám uznanú prax asi 18 rokov ale v tom sú aj 2/3 nepedagogickej praxe. Je možné,
aby som sa v čase keď budem už mať plné 3 roky pedagogickej praxe
(činnosti) uchádzala v roku 2013 alebo 2014 o tých 60 kreditov,
keďže mi za štátnu skúšku nebola do 31.12.2011 uznaná prvá
atestácia. Ak, áno, kto mi môže udeliť tieto kredity?

Marta Rovná
Anglický jazyk

Štátnu záverečnú skúšku všeobecnú som vykonala v Štátnej jazykovej škole na Palisádoch 38 v Bratislave, čo je škola, ktorá má na to akreditáciu.

z.duchonova
Prechodné ustanovenie § 61a ods. 5 zákona č. 390/2011 Z. z

Podľa prechodného ustanovenia § 61a ods. 11 zákona č. 390/2012 Z. z. sa pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti a vykonal štátnu jazykovú skúšku, môže prihlásiť na vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31.decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyžadované splnenie podmienky 60 kreditov. Nie je podmienkou, aby bola atestačná skúška do uvedeného termínu, t. j. do 31. decembra 2012 aj vykonaná.

Keďže na Váš prípad nie je možné uplatniť ustanovenie § 61 ods. 11, nakoľko sa štúdium začalo a ukončilo pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z.z. vzťahuje sa na Vás prechodné ustanovenie § 61a ods. 5 zákona č. 390/2011 Z. z. a mohli by ste požiadať do 31.12. 2012 o vykonanie prvej atestácie, v prípade ak by ste mali splnenú podmienku minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Marta Rovná
Anglický jazyk

Dobrý deň ja mám uznanú prax pedagogickú 18 rokov praxe a 269 dní, ale bola mi vypočítaná z nepedagogickej praxe 2/3 a skutočnej pedagogickej praxe, ktorú mám priamo odučenú v škole za obdobie 3/1994-6/1994, 8/2010-6/2011 a 9/2012 až do 31.12.2011, nemám do nej započítaný posledný pol rok 2012 od 1.1.2012 doposiaľ k dnešnému dňu,, keďže sa mi to počíta vždy ku koncu kalendárneho roka. Ako sa posudzuje takýto prípad. Vychádza sa pri posudzovaní z toho čo uznal riaditeľ školy, alebo to skutočne musí byť len odučené v škole. Moja nepedagogická prax súvisí z cudzím jazykom ale nie so školstvom.

z.duchonova
Dodatok k odpovedi

Pedagogická prax, ktorú Vám vypočítal a uznal Váš zamestnávateľ je v poriadku.

V tomto prípade, keďže ste do 31.12.2012 získali minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti a vykonali ste štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka, máte nárok požiadať do 31.12.2012 o vykonanie prvej atestácie bez podmienky získania 60 kreditov.

gagus
kredity za statnu jazykovu skusku

Snazim sa zistit, ci mam narok ziskat 60 kreditov, ak uspesne zvladnem statnu jazykovu skusku z anglickeho jazyka v rozsahu B2.

Dakujem za odpoved Gabriela Vargova