2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anjela
Anjela

Dobrý deň, pani Pavliková,
prosím Vás o odpovede na dve otázky ohľadne zaradenia do PT :
1. učiteľka v MŠ - VŠ 1.stupňa - predškolská a elementárna pedagogika (Bc)
- prvá atestácia - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
- VŠ 2. stupňa (ukončila toho roku) Mgr. - špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých
( nie sme zariadenie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením)
Je správne zaradiť ju napriek dosiahnutému vzdelaniu VŠ 2. stupňa ako učiteľku s VŠ 1.stupňa s 1.atestáciou ? PT 7 ?

2. vychovávateľka v ŠKD - stredoškolské vzdelanie - Gymnázium
- ukončené VŠ 2. stupňa - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Do ktorej PT ju zaradíme ?
Je už dôchodkyňa, učila na ZŠ
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Anjela

Pani učiteľka v materskej škole je správne zaradená ako učiteľka materskej školy s prvou atestáciou na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do 7. platovej triedy. Pani vychovávateľku zaradíte do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 7. platovej triedy.