2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mikodel
aprobácia 1.-5.ročník ZDŠ a kvalifikovanoť

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na učiteľov, ktorý majú diplom zo starších rokov- učiteľstvo pre školy I. cyklu - aprobácia 1.-5. ročník ZDŠ - sú títo učitelia v súčasnosti kvalifikovaní na vyučovanie akýchkoľvek predmetov v 5. ročníku ZŠ alebo by v prípade vyučovania predmetov v 5.ročníku boli zaradení ako nekvalifikovaní?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Aprobácia 1.-5.ročník ZDŠ a kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy a typy škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov druhého stupňa základnej školy v časti V. bod 10 a bod 13 pojednáva o učiteľstve pre 1. - 5. ročník ZDŠ. Samozrejme, že učiteľ s takýmto vzdelaním nemôže učiť akýkoľvek predmet v 5. ročníku, ale iba predmety, z ktorých vykonal štátnu skúšku. Aby bol učiteľ považovaný za kvalifikovaného musí učiť podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice mínus jedna hodina vyučovacej povinnosti, t. j. 11 hodín. Ak bude učiť napr. na prvom stupni 11 hodín, ostatné hodiny môže odučiť aj nekvalifikovane a bude sa považovať za kvalifikovaného.