2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
LenkaS
Archív

Dobrý deň,chcem sa spýtať,či je možné zaradiť zamestnanca so strednou školou do 5.pl. triedy,ktorý vykonáva činnosť administratívneho pracovníka na sekretariáte školy a viac ako 6 rokov vykonáva činnosti spojenú s archívom a registratúrou (správa archívu v škole,vyradzovanie,komunikácia s archívom,tvorba smernice a pod.).
Ďakujem

Maria Pavlikova
Archív

Nepedagogickí zamestnanci škôl sa zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Z uvedených ustanovení zákona vyplýva, že zamestnankyňu uvedenú v otázke zaradíte do tej platovej triedy, v ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú u Vás vykonáva, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné podľa katalógu na jej vykonávanie. Pracovné činnosti nájdete v katalógu pracovných činností - Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. , príloha č. 1, časť 01 Spoločné pracovné činnosti. Uvedené činnosti v 5. platovej triede nenájdete, začnite od 3. platovej triedy.