3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marcela Fiľová ...
Asisten učiteľa

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, do akej platovej triedy mam byť zaradená, ak mam vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pedagogická fakulta, nastúpila som 1.9'2018 ako asistent učiteľa, v ramci projektu OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 a či je v ramci projektu rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa, čo sa týka zaradenia platovej triedy a tým spojené finančné ohodnotenie, keďže do dnešného dňa ešte nemáme platový výmer. V našom meste sú do tohto projektu zapojené štyri školy a každá má iné zaradenie čo sa týka asistentov. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Pedagogický asistent môže byť v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. asistent učiteľa, asistent vychovávateľa alebo asistent majstra odbornej výchovy. V požadovanej kvalifikácii nie je rozdiel a nie je rozdiel ani v zaraďovaní do platovej triedy. Asistent učiteľa môže byť zaradený do 7. platovej triedy - začínajúci s úplným stredným odborným vzdelaním a nekvalifikovaný s ÚSO, do 8. platovej triedy samostatný s úplným stredným odborným vzdelaním ako aj začínajúci s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a tiež nekvalifikovaný s VŠ prvého stupňa a v 9. platovej triede samostatný s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa na túto činnosť nevyžaduje a teda ani nezohľadňuje. Začínajúci asistent učiteľa nemá pedagogickú prax a neabsolvoval adaptačné vzdelávanie, samostatný asistent už absolvoval adaptačné vzdelávanie a je kvalifikovaný.

Agáta Šutaj-Eštoková
asistent ucitela

zaradzovanie asistenta učiteľa