2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AndreaP
asistent na špeciálnej škole

Musí mať pedagogický asistent na špeciálnej škole ukončenú špeciálnu pedagogiku alebo stačí ak spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z. z. (Časť XVII. Pedagogický asistent)?

Maria Pavlikova
Asistent na špeciálnej škole

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávanú asistentom učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. Presne tak ako to uvádzate. Uvedené vzdelania sú záväzné a nie je ich vhodné ani potrebné modifikovať podľa svojich úvah. Ak nie je uvedené požiadavka na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, tak sa nevyžaduje a nie je potrebná ani v špeciálnych školách.