8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Hana 13
Asistent pedagoga, vychovavatel v SKD

Dobrý deň. Mám vyštudovaný druhý stupeň VŠ v odbore Kvalita produkcie a doplňujúce pedagogické štúdium. Môžem sa s týmto vzdelaním uchádzať o miesto asistenta pedagóga na ZŠ alebo vychovávateľky v ŠKD ako kvalifikovaná? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent pedagoga, vychovavatel v SKD

Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 na činnosť pedagogického asistenta a v prílohe č. 3 na činnosť vychovávateľa v školskom klube detí. V obidvoch prípadoch potrebujete absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia buď na činnosť vychovávateľa alebo na činnosť pedagogického asistenta. Ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, dali by Vám splniť túto podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od nástupu do zamestnania.

Hana 13
Asistent pedagoga, vychovavatel v SKD

Ak to správne chápem, je teda moje doplnujuce pedagogicke studium popri inzinierskom studiu nerelevantné? Momentalne som v 1.rocniku bakalarskeho studia v odbore Predskolska a elementarna pedagogika. Kvalifikovaná teda budem až po ukonceni tohto bakalarskeho studia? Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Asistent pedagoga, vychovavatel v SKD

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy a tiež pedagogický asistent. Na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského zamerania a doplňujúceho pedagogického štúdia ste kvalifikovaná učiteľka odborných predmetov na strednej škole. Na splnenie kvalifikačného predpokladu na vychovávateľku školského klubu detí ste povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na činnosť vychovávateľa.

Natalia82
Vychovávateľka v ŠKD a pedagogický asistent

Dobrý deň prajem.
Mám ukončené štúdium špeciálnej pedadogiky I. stupňa a pracujem ako vychovávateľka na ZŠ. Na danej pozícii som vraj nekvalifiková a vzdelanie si musím doplniť. Môžem si vzdelanie doplniť na Trnavskej univerzite v Mgr. štúdiu v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo? Budem potom kvalifikovaná do ŠKD? Ako pedagogický asistent som kvalifikovaná ak mám ukončenú špeciálnu pedagogiku I. stupňa?
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Zuzanka76
Prosím o radu

Dobrý deň. Prosím o radu a pomoc. Som učiteľka a učím na strednej škole predmety SJL a NBV, mám 1. a 2. atestačnú skúšku. 1. atestačná mi bola uznaná záverečná práca ukončenia štúdia SJL a 2. atestačnú mám zo SJL. Teraz som podľa nového zaradená do platovej triedy 9, pracovná trieda 1 a mám započítanú prax 24 rokov.
Teraz by som chcela ísť učiť do MŠ, kde som dostala ponuku robiť riaditeľku MŠ. Viete mi poradiť, aké vzdelanie by som si mala dorobiť, platili by mi atestačné práce a do akej platovej triedy by som spadla, kým by som študovala? Postúpila by som po ukončení štúdia do vyššej platovej triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prosím o radu

Na pozíciu učiteľka a teda aj riaditeľka materskej školy nespĺňate kvalifikačné predpoklady. Tieto sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Ak by Vás prijali ako učiteľku materskej školy, budete zaradená do 6. platovej triedy. Do výberového konania na riaditeľku materskej školy sa nemôžete z dôvodu nekvalifikovanosti prihlásiť i napriek tomu, že ste dostali ponuku. Rada školy Vás musí vylúčiť z výberového konania. Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca sú uvedené v § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Vaše ďalšie zaradenie do platovej triedy a kariérového stupňa sa v budúcnosti budú odvíjať od vzdelania, ktoré si doplníte.

Mgr. Ingrid Baš...
Prsím o info

Dobrý deň, som vychovávateľkou v ŠKD. Mám ukončené VŠ vzdelanie II.st. ako učiteľ technicých odborných predmetov. Momentálne pracujem ako vychovávateľka a učiteľka PVO,VYV, HUV a TSV na 1. stupni ZŠ. Rada by som sa informovala o mojej pozícii, pretože v minulom roku som pracovala ako učiteľka a vychovávateľka. Učila som 3. a 4. ročník Prírodovedu, no v čase Covid-19( t.j. od 1.3.2020) mi bola práca učiteľky odobratá a bola som preradená len na prácu vychovávateľky. Taktiež mi neboli uznané kredity pre prácu na 1. stupni ZŠ, kde som získala 30 kreditov ako učiteľka pre primárne vzdelávanie, hoci som učila na 1. stupni ZŠ. Momentálne chcem požiadať o doplňujúce štúdium pre 1-4. ročník. Ďalej by som sa chcela opýtať , či pedagogický asistent môže v čase dištančného vzdelávania učiť. Taktiež, či môže zastupovať chýbajúceho učiteľa aj v prípade, že je k dispozícii učiteľ, ktorý má v pracovnej zmluve zahrnuté zastupovanie počas neprítomnosti riadneho učiteľa. ( Teda mňa, a tým mi nevzniká nárok na hodiny náhradného voľna).