3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia259
asistent učiteľa

Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať, pracujem ako asistent učiteľa, mám ukončenú VŠ 1.stupňa v študijnom programe Animácia voľnočasových aktivít v odbore Teológia a štátnu skúšku mám z Pedagogiky a psychológie, Teológie, Teória výchovy mimo vyučovania, potrebujem si dopĺniť vzdelanie na asistenta učiteľa alebo je toto vzdelanie postačujúce.
Moja druhá otázka je, či s týmto vzdelaním môžem pracovať ako vychovávateľka v ŠKD.
A tretia, do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená v prvom a v druhom prípade.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistentka učiteľa

Kvalifikačné predpoklady pre asistentov učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1., časť XVII. Na činnosť asistenta učiteľa spĺňate kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa začínajúci, ak ste doteraz nezískali prax – 8. platová trieda a po ukončení adaptačného vzdelávania do kariérového stupňa samostatný asistent učiteľa do 9. platovej triedy.

Lucia259
Vychovávateľky v ŠKD

Ďakujem pekne za odpoveď. A ešte by som sa chcela spýtať, či s daným vzdelaním som kvalifikovaná na prácu vychovávateľky v ŠKD.