13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
lolinka
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, do akej platovej triedy mám byť zaradená, ak mám vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa nepedagogického smeru a od 1.1.2018 pracujem ako asistent učiteľa. Mám ukončené adaptačné a v súčasnosti navštevujem 1.ročník (2-ročné pomaturitné štúdium) učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo . Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Vaše zaradenie je do 8. platovej triedy.

dadina
Asistent učiteľa

Dobrý večer,chcela by som sa opýtať,či mám nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú,ak pracujem ako asistentka učiteľa.Môj pracovný pomer začal 25.10.2016.Ten som mala na dobu určitú do 31.8.2017.Od 1.9.2017 som podpisovala zase pracovnú zmluvu na do bu určitú do 31.8.2018.A od 1.9.2018 mám zase uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.8.2019.Na prácu asistentky som kvalifikovaná,mám ukončenú PaSA odbor učiteľka,vychovávateľka.Kedˇ som sa informovala u pani riaditeľky o možnosti zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú,bolo mi povedané,že mi budú dávať len na dobu určitú.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Vaša pani riaditeľka je zodpovedná za uzatváranie pracovných pomerov. Na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas nemá nikto nárok. Vo Vašom prípade je otázne, na základe čoho máte pracovný pomer uzatvorený tretíkrát. Možno to má pani riaditeľka upravené v kolektívnej zmluve. Bez dôležitých informácií, neviem inak odpovedať.

dadina
Asistent učiteľa

Dobrý deň. Škola kolektívnu zmluvu nemá. Pani riaditeľka mi povedala,že sa o robotu nemusím báť,že ona so mnou počíta aj do budúcnosti,ale že mi bude vždy predlžovať zmluvu len na rok.Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Pracovný pomer začal 25.10. 2016 na dobu určitú do 31. 8. 2017, od 1. 9. 2017 na dobu určitú do 31. 8. 2018 a od 1. 9. 2018 zase na dobu určitú do 31. 8. 2019. Podľa s § 48 ods. 2 Zákonníka práce pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. S poukazom na § 48 ods. 1 Zákonníka práce Váš pracovný pomer sa 25. 10. 2018 zmenil na pracovný pomer uzavretý na dobu neurčitú, pretože bol porušený § 48 ods. 2 Zákonníka práce. Oznámte to riaditeľke školy, prípadne sa obráťte na zriaďovateľa školy alebo na inšpektorát práce.

dadina
Asistent učiteľa

Ďakujem za odpoveď.

Gabika84
Úprava v kolektívnej zmluve

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať, či je možné v kolektívnej zmluve upraviť pracovný čas na dobu určitú asistentovi učiteľa, resp. opätovné predlžovanie pracovného pomeru viac ako na 2 roky, aby sa však neporušili zákonné podmienky § 48?
V §48 ods.4 písm. d) sa uvádza, že ďalšie predĺženie nad 2 roky je možné len z vykonávania práce dohodnutých v kolektívnej zmluve. Nerozumiem však, akým spôsobom by to bolo možné v kolektívnej zmluve uviesť. Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Úprava v kolektívej zmluve

V podnikovej kolektívnej zmluve uvediete v samostatnom bode, že v súlade s § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva práce asistenta pedagogického zamestnanca možno predĺžiť alebo opätovne uzatvoriť pracovný pomer aj na dobu presahujúcu dva roky.

Gabika84
Úprava v kolektívnej zmluve

Ďakujem Vám veľmi pekne pani Pavlíková.

Zuzana100
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
prosím Vás, mohla by som si podať žiadosť na asistent učiteľa ak mám skončenú sociálnu prácu a prvý rok DPŠ? Ďakujem

benna
Asistent učiteľa

Dobrý deň.
Je možné prijať na miesto asistenta učiteľa osobu s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa Ing. neučiteľského smeru bez DPŠ, ak má záujem si DPŠ doplniť a osobu s vysokoškolským vzdelaním sociálna práca neučiteľského smeru bez DPŠ, ak má záujem si DPŠ doplniť?
Ďakujem.

Michaela Poilhorská
asistent učitela

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď mám ukončené vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca a ukončené DPŠ, mohla by som pracovať ako asistent učiteľa na prvom stupni, alebo vychovávateľka v školskom klube? ďakujem za odpoveď