10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Romca2397
Asistent učiteľa

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať čo musím vyštudovať aby som mohla robiť asistentku učiteľa ? zo strednej školy mám vyštudovaného sociálno-výchovného pracovníka. A teraz študujem druhým rokom odbor pedagogika a vychovávateľstvo.

Marti.ka
Asistent učiteľa

Na výkon činnosti pedagogického asistenta je splnením kvalifikačných predpokladov
na úrovni úplného stredného odborného vzdelania aj absolvovanie študijného odboru
pedagogická škola alebo študijného odboru pedagogické lýceum alebo študijného odboru
sociálno-výchovný pracovník na pedagogickej a sociálnej akadémii.
https://www.minedu.sk/data/att/11187.pdf

Janulka21
asistent učiteľa - kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, mám dilemu....

Robím asistentku učiteľa už dva a pol roka. Mám vyštudované gymnázium, 1. stupeň VŠ : sociálna práca, 2. stupeň: sociálna pedagogika. Je potrebné doplnenie pedagogickej spôsobilosti? Podľa papierov čo študujem rozumiem tomu tak, že sa mi berie do úvahy len prvý stupeň VŠ, no a strednú pedagogickú školu nemam. Takýto prípad ako som ja, že mam 2. stupeň VŠ pedagogiku som nenašla.
Ďalsia moja otázka je do akej platovej triedy spadám tým pádom? A ešte koľkokrát sa môže zmluva predlžovať? viem že zo zákona len 2 krát, ale všetci tvrdia, že asistenti na školách sú zamestnaný v rámci nejakého projekt, tým sa môže zmluva predlžovať každý rok.

Ďakujem za skorú odpoved

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa - kvalifikačné predpoklady

Podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. požadovaným stupňom vzdelania pre pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa neberie do úvahy. Požadované druhy vzdelania sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/209 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. Vami uvedené vzdelanie môže byť plnením kvalifikačného predpokladu podľa písm. B bod 6 za podmienky, že v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začnete a do štyroch rokov úspešne ukončíte štúdium na doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Ak ste štúdium nezačali a pracujete dva a pol roka, zamestnávateľ nemal s Vami predĺžiť pracovný pomer. Pracovný pomer na určitú dobu sa v súlade s § 48 uzatvára najviac dvakrát na dobu dvoch rokov. Ďalšie predĺženie pracovného pomeru nad dva roky by bolo možné podľa § 48 ods. 4 písm. d) ZP, ak by to mal zamestnávateľ upravené v kolektívnej zmluve. V opačnom prípade porušuje Zákonník práce. Ak ste nezískali pedagogickú spôsobilosť v stanovenej lehote, patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy.

Janulka21
Asitent učiteľa - kvalifikačné predpoklady 1

Prosím Vás a čo mám teraz v takomto prípade robiť? pracovať ako asistent chcem naďalej a na tento kvalifikačný problém som prišla iba náhodou.

prosím poraďte

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa - kvalifikačné predpoklady

V čom Vám mám poradiť. Veď pracujete ako asistent. Vzdelanie - DPŠ by bolo vhodné si doplniť, ak chcete pracovať v školstve a ostatné je na zamestnávateľovi.

Janulka21
Kvalifikačné predpoklady 2

Takže mám tomu rozumieť tak že ešte stále mám možnosť doplniť si DPS a potom by som mala možnosť sa zaradiť do platovej triedy 9?
Ďakujem za odpovede, a za to ze sa mám na koho obrátiť!!!

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Stále máte možnosť doplniť si DPŠ. Lehotu ste nesplnili, ale to neznamená, že si nemôžete doplniť vzdelanie. Akurát Vás upozorním, že DPŠ musíte získať na vysokej škole, ak chcete, aby Vám uznali vysokoškolské vzdelanie pre zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy.

Janulka21
Kvalifikačné predpoklady 3

Ďakujem pekne, veľmi mi to pomohlo. A áno tak som to aj pochopila že na VŠ, skúsim pohľadať nejaké. Nemusím sa teda obávať že tento rok mi zmluvu nepredĺžia?

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Prečo by ste sa nemali obávať ? Veď som Vám dostatočne a podrobne vysvetlila ako to je. Skúste si to prečítať. Zamestnávateľ Vám nemusí pracovnú zmluvu predĺžiť, ak sa tak rozhodne.