6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Dajka
asistent učiteľa

Dobrý deň, prosím o radu. Prijali sme do školy asistentku s ukončeným 1.st VŠ odbor sociálna práca a druhú asistentku s ukončeným 2.st. VŠ odbor sociálna práca. Po ukončení adaptačného vzdelávania sme ich zaradili do 9.platovej triedy ako samostatné. Obe mali začať doplňujúce pedagogické štúdium čo aj urobili, ale neštudujú na vysokej škole ale začali ho na pedagogickom lýceu-odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Môžeme im uznať toto štúdium za dostatočné, keďže je stredoškolské a nie vysokoškolské? Do akej triedy ich zaradím po jeho ukončení? Môžu počas tohto obdobia štúdia zastupovať vychovávateľku? Môžem uznať asistentke kredity a môže sa vzdelávať na získanie ďalších kreditov? Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa v oboch prípadoch je nekvalifikovaný. Neviem, či im plynie lehota na získanie pedagogickej spôsobilosti. Po ukončení uvedeného vzdelania budú kvalifikované na úrovni úplného stredného odborného vzdelania čomu prislúcha 5. platová trieda. Nerozumiem ako sa môže nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec kontinuálne vzdelávať a rozširovať si svoje vedomosti, ktoré nemá. Najskôr by mal byť kvalifikovaný, nie.

Dajka
doplnenie asistent učiteľa

ďakujem za odpoveď...áno plynie im lehota na získanie pedagogickej spôsobilosti (do 30.6.2019 mali začať študovať a začali v septembri 2018 ale na strednej škole nie na vysokej -ak to dobre chápem majú 4 roky na ukončenie). Počas adaptačného vzdelávania boli v 8PT a po ukončení adaptačného sme ich dali do 9PT: od 1.1.2019 do 6PT ako samostatný pedagogický asistent. Je to zle? Do získania kvalifikácie majú byť teda zaradené ako nekvalifikované vysokoškoláčky v 5. alebo 6.platovej triede?
Ohľadom kreditov a kontinuálneho vzdelávania ma to zaujíma, lebo máme ešte iného asistenta, ktorý je kvalifikovaný samostatný v 5.PT a ten chce začať vzdelávanie za kredity, preto sa pýtam, či ich môžeme potom uznať. Viem že ich nemôže použiť na atestáciu lebo to si asistent nemôže robiť, ale kreditový príplatok by mohol mať keď získa 30 kreditov ? Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Na činnosť pedagogického asistenta sú nižšie kvalifikačné nároky, ale aj asistent učiteľa musí spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. Ak by sme ich kvalifikačný predpoklad posudzovali podľa písm. B bod 6, tak v každom prípade by museli získať pedagogickú spôsobilosť na vysokej škole. Zamestnali ste ich od 1. 7. 2017 ? Tak 30. 6. 2019 Vám musia predložiť potvrdenie o prijatí na DPŠ na vysokej škole. Pravdepodobne tak neurobia, preto som navrhovala zaradiť ich do 5. platovej triedy. Do 30. 06. 2019 ich nechajte v 6. platovej triede, ale keď Vám nepredložia potvrdenie o prijatí na DPŠ na vysokej škole, tak nemôže čakať, že takéto štúdium ukončia do štyroch rokov, t. j. do 30. 6. 2021. Od 01. 07. 2019 ch preradíte do 5. platovej triedy. Nebudete čakať ďalej. Čo sa týka kontinuálneho vzdelávania, kvalifikovaný asistent sa môže kontinuálne vzdelávať a získavať kredity. Každý sa môže vzdelávať, je na riaditeľovi, či dané vzdelávanie zaradí do plánu kontinuálneho vzdelávania a potom uzná získané kredity. (§ 35 ods. 8 a 9 zákon č. 317/2009 Z. z.)

marka866
asistent učiteľa , zmena podmienok?

Dobrý deň,
v septembri 2018 som si začala robit DPŠ na vysokej škole v Prešove. Mám ukončený Mgr. v odbore manažment.
Chcela som sa pokúsiť hľadať si zamestnanie už tento rok ako asistent učitela. Bolo mi však povedané zástupcom školy, že vraj sa zmenil zákon od septembra 2018 a ja ako pedagogický asistent učiteľa môžem pracovať až keď ukončím štúdium DPŠ. Je to skutočne pravda? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Neviem, ktorý zákon má pán riaditeľ na mysli, zákony sa menia stále, ale môžete nastúpiť do zamestnania aj bez absolvovaného doplňujúceho pedagogického štúdia, ale iba za podmienky, že ide o Váš prvý pracovný pomer v školstve a DPŠ absolvujete v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.