3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
asistent učiteľa

Ako máme zaradiť asistenta učiteľa, ktorý k nám nastupuje od 01.09.2019?
Vzdelanie:
v roku 2011 VŠ II. stupňa študijný odbor sociálna práca,
v roku 2015 ukončila ÚSO študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Zamestnaná bola u iného zamestnávateľa ako vychovávateľka v ŠKD od 13.05.2015 do 28.02.2018 a
tiež u iného zamestnávateľa ako asistentka učiteľa od 28.08.2018 do 31.08.2019. K nám teda nastupuje
od 01.09.2019. Podľa nás mala už mať ukončené DPŠ nakoľko sme už tretím zamestnávateľom PZ (DPŠ
podľa našich informácii ešte ani nezačala). Zaradili sme ju teda predbežne do 5 platovej triedy ako samostatného PZ (ÚSO ped. odbor). Uvedený PZ sa dožaduje zaradenia do 6 PT s tým, že má VŠ II. stupňa a má možnosť začať DPŠ do 2 rokov a do 4 ukončiť. Podľa nás začať DPŠ do 2 rokov a ukončiť do 4 rokov platí len pri prvom zaradení zamestnanca ako pedagogický.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Doby, ktoré uvádzate na absolvovanie doplňujúceho pedagogického vzdelania sú správne (už uplynuli). Ale ona nie je povinná absolvovať DPŠ, keď má ÚSO študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Je to predsa pedagogické vzdelanie a na asistenta učiteľa postačujúce. Zaradíte ju 5. platovej triedy bez ďalších podmienok.

Melánia Gribová...
Asistent

Dobrý deň pani Pavlikova. Môže rodič vykonávať asistenta v materskej škole k dieťaťu ktoré je na vozíčku? Ďakujem.