4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja111
Asistent učiteľa

Dobrý deň, známa má ukončené SOŠ s maturitou nepedagogického zamerania. Môže ju zamestnávateľ na túto pozíciu prijať? Prípadne, kde by mohla získať potrebnú kvalifikáciu? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, zamestnávateľ ju môže prijať na pozíciu asistenta. Pri vzniku pracovného pomeru vyplýva pre ňu podmienka podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad na túto činnosť. Jedná sa o pedagogickú spôsobilosť, ktorú môže získať na strednej pedagogickej škole alebo v metodicko-pedagogickom centre.

Svetlana77
Asistent učiteľa

dobrý deň, ja by som poprosila na doplnenie. Bude zaradená v platovej triede 4 a je potrebné ju zaradiť na adaptačné vzdelávanie? kariérový stupeň bude začínajúci s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca? a ak ukončí adaptačné vzdelávanie zaradíme ju do platovej triedy 5 ako samostatného pedagogického zamestnanca aj keď nespĺna pedagogickú spôsobilosť - počas 4 rokov príp. do doby kedy si nedoplní vzdelanie????

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Je to tak ako uvádzate. Ja len doplním príslušné ustanovenia zákona. Začínajúceho pedagogického zamestnanca zaradí zamestnávateľ v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru do adaptačného vzdelávania. Vzdelanie musí získať do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte podľa § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa samostatný.