11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PaM5
asistent učiteľa

Dobrý deň, prosím o radu do akej triedy zaradiť začínajúceho asistenta pedagóga. Začínajúci asistent pedagóga je absolventom Univerzity KF v Nitre, II. stupeň odbor učiteľstvo biológie a chémie, ukončené 10.6.2020, a od 1.9.2020 nastupuje na pozíciu začínajúci asistent pedagóga. Keďže som aj ja v tomto odvetví novým pracovníkom, potrebovala by som si overiť či som pri mojom zaradení potupovala správne.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Nepíšete ako ste ho zaradili, tak píšem ja. Začínajúci pedagogický asistent s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zaradí do 5. platovej triedy.

PaM5
asistent učiteľa

Takže som ho zle zaradila, pretože som ho zaradila do 6 platovej triedy. Ak som to správne pochopila, asistent učiteľa aj keď má VŠ 2. stupňa je zaradený ako asistent s VŠ 1. stupňa, pretože na túto pozíciu sa nevyžaduje VŠ 2 stupňa. (trošku som sa zamotala, ale dúfam že ma pochopíte)

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Pochopila som Vás a Vy správne chápete, že vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je pre asistenta učiteľa jednak zbytočné a jednak plytvaním času.

jóžin
vzdelanie na asistenta učiteľa ZŠ

Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Keby som chcel začať pracovať na základnej škole ako asistent učiteľa, musím mať nejaké špeciálne vzdelanie? mám VŠ 2 stupeň nepedagogického smeru(elektro a telekomunikácie). Ďakujem Jóžin

jóžin
asistent

ďakujem, a keby som sedel v triede v lavici s postihnutým dieťaťom, a pomáhal mu, to už je osobný asistent? A na takéhoto osobného asistenta asi netreba pedagogické vzdelanie, že?

Maria Pavlikova
Vzdelanie na asistenta učiteľa ZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Môžete mať vzdelanie, ktoré je presne určené pre asistentov učiteľa, ale aj vzdelanie, ktoré vo vyhláške nie je uvedené, ale musí byť pedagogické. Vo Vašom prípade musíte absolvovať minimálne doplňujúce pedagogické štúdium.

Jana Machackova
Asistent učiteľa

A keď naša škola prijala asistenta s vysokou školou 2. stupňa ale nie pedagogického smeru tak by mal byť zaradený do 4. Platovej triedy?

strand
príplatok začínajúceho pedag. asistenta

Dobrý deň, v marci som začala pracovať ako pedagogický asistent na strednej škole. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa na pedagogickej fakulte. Ako pedagogický zamestnanec som ešte nepracovala, takže v školskej praxi len začínam. Rada by som sa opýtala, či mi prináleží príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca bez ohľadu na to, či mi bolo počas dištančného vzdelávania na školách adaptačné vzdelávanie stopnuté a znovu obnovené po 6 mesiacoch od nástupu na pozíciu pedagogického asistenta. Pochopila som to tak, že ako začínajúci ped. zamestnanec mám na tento príplatok nárok až do ukončenia adaptačného vzdelávania bez ohľadu na to, či bolo adaptačné vzdelávanie pozastavené. ďakujem za odpoveď.

Marianna23
Ktorou cestou ísť?

Zdravím Vás,
som Ing. a študovala som na Ekonomickej Univerzite v Ba. Potom som si spravila Pedagogické minimum s odborom manažment. S týmto vzdelaním môžem učiť na strednej škole ekonomické predmety, ale u nás je možnosť dostať sa na SŠ takmer nulová. Keďže ma práca s deťmi a učenie baví nechcem sa tohto sna vzdať. Rozmýšľam o štúdium pre výučbu na ZŠ. A moja otázka je či sa dať na psychológiu kombinovanú so slovenským jazykom alebo čisto na pedagogiku pre 1-4 ročník?

Maria Pavlikova
Ktorou cestou ísť

Čo budete študovať je na Vašom rozhodnutí, ale koľko psychológie predpokladáte na základnej škole. Už jednu vysokú školu - nevyužitú, máte. Slovenský jazyk sa vyučuje, ale riaditeľ školy si zváži, či potrebuje jednoodborového učiteľa.