12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janicka M.
asistent učiteľa

Dobrý deň, pani Pavlíková,
chcem Vás poprosiť o radu: môže asistent učiteľa pre dieťa so zdravotným znevýhodnením v rámci svojho úväzku pracovať zároveň aj ako asistent vychovávateľky v ŠKD? Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa ako pedagogický zamestnanec je asistent učiteľa, nie asistent pre dieťa. Jeho úväzok je zhodný s úväzkom učiteľa. Ak by robil asistenta vychovávateľovi, muselo by to byť na druhú pracovnú zmluvu, prípadne nadčasy. Nemôže to byť tak, že má priamu činnosť v triede napr. 22 hodín a potom ostatné hodiny do 37,50 hod týždenne bude robiť asistenta vychovávateľa.

Jana Mózerová
PE

Dobrý deň, naša pedagogická asistentka má nárok na zvýšenie triedy po absolvovaní vyššieho vzdelania. Diplom o ukončení bak.štúdia má s dátumom 2.6.2020. Má nárok na zmenu triedy od 3.6.2020?

Maria Pavlikova
PE

Asi by boli vhodné aj konkrétne údaje. Takto sa zvýšené triedy nerozdávajú.

Jana Mózerová
PE

Prepáčte, ide o ped.asistentku, vzdelanie USO nepedag. smeru-SPŠ stavebná si doplnila absolvovaním bc. štúdia v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy-štátna skúška 2.6.2020.
Bola v 4.tr, adaptačné vzdelávanie ešte neukončila, takže začínajúca v 5.tr. od 3.6.2020?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
PE

Ak ste asistentku učiteľa prijali s nepedagogickým vzdelaním a dali jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad, zaradili ste ju do 4. platovej triedy. Ak počas adaptačného vzdelávania získala bakalársky stupeň vzdelania s učiteľským zameraním, tak ju preradíte od 3. 6. 2020 do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Dúfam, že som to správne vydedukovala.

Jana Mózerová
SPČ

Áno, úplne správne, ďakujem. Ešte by som Vás poprosila o odpoveď na otázku: Napr. učiteľ pracuje na skrátený pracovný úväzok 6 hod. denne. Ako je to s obedňajšou prestávkou. Má odpracovať 6,5 hod./vrátane prestávky na obed/? Ďakujem.

Maria Pavlikova
SPČ

Aj zamestnanci na kratší pracovný čas si prestávku na odpočinok a jedenie musí nadpracovať, teda odpracuje 6,5 hod.

Adrika37
zaradenie asistenta učiteľa do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková.
Potrebovala by som poradiť, či som asistenta učiteľa zaradila správne do PT 5, keď má ukončené nasledujúce vzdelanie.
1. Má ukončené ÚSO chemické (odbor chemik),
2. ďalej ukončila Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre (odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)
3. VŠ 1. stupeň - VŠ zdravotníctva a soc. práce Sv.Alžbety Ba (odbor sociálna práca).
4. má ukončené adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa.
Zamestnankyňa mi tvrdí, že aj keď má VŠ 1. stupňa nepedagogického smeru, le ukončila adaptačné vzdelávanie, mala by byť zaradená do PT 6.
Ďakujem za odpoveď.

Jana Mózerová
PE

Prepáčte, pani Pavlíková, ešte k Vašej odpovedi zo 14.9., asistentka má nárok na zmenu triedy od 3.6.2020.
Prosím Vás, kde by som našla podľa akého predpisu? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie asistenta učiteľa do platovej triedy

Ak sa jedná o asistenta učiteľa, u ktorého je to prvý pracovný pomer v školstve a má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa nepedagogické, mali ste mu dať podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť, v tomto prípade DPŠ a zaradili by ste ho do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru, po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Ak nie je "v podmienke" a nemá DPŠ, tak ostane v 5. platovej triede. nenapísali ste to dosť konkrétne, neviem to vyčítať z otázky.

Adrika37
zaradenie asistenta učiteľa do platovej triedy

Asistent učiteľa je našim zamestnancom od roku 2014, v tomto roku aj ukončila Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre (odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo) a v roku 2015 ukončila adaptačné vzdelávanie. Keďže podmienku nemala v tom čase (2014) uloženú a ani neukončila DPŠ som ju zaradila do 5. platovej triedy.
Ďakujem za predošlú odpoveď.