10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
816
Asistent učiteľa

Prosím, aké vzdelanie treba doplniť pre prácu asistenta učiteľa v špeciálnej triede základnej skoly, ak mám iba ukončené gymnázium, aby som splnila kvalifikačné predpoklady... ďakujem za odpoveď..

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť asistenta učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 6. Vyžadovaným stupňom vzdelania je v súlade s § 11 ods. 1 písm. d) najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, ale akceptuje sa aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamerania nie je určujúce, ale vždy musí byť pedagogického zamerania. Vo Vašom prípade minimálne nadstavbové štúdium na pedagogickej akadémii.

Katarína O.
Nekvalifikovaný pedagóg

Dobrý deň.
Vyštudovala som učiteľstvo akademických predmetov Sjl/Dej (Bc.) a ďalej som pokračovala na filozofickej fakulte odbor história (Mgr). Učím na zakladnej škole ako nekvalifikovaná učiteľka. Viete mi prosím poradiť ako sa stať kvalifikovanou učiteľkou čo najrýchlejšou formou? Stačí ak si spravím rozširujúce štúdium SjL?

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagóg

V prípade, že odbor história nie je učiteľského zamerania, musíte najskôr absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium a až následne rozširujúce štúdium slovenského jazyka.

Katarína O.
Nekvalifikovaný pedagóg

Aj v tom prípade, keď mám bakalárske štátnice aj z pedagogiky?

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagóg

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bakalárske skúšky toto kritérium nespĺňajú.

Katarína O.
Nekvalifikovaný pedagóg

dakujem za radu

SimonaB.
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
dovoľujem si Vás touto cestou poprosiť o pomoc ohľadne zaradenia do platovej triedy, s ktorou majú zamestnávatelia nejasnosti týkajúce sa môjho vzdelania.
Pracujem ako učiteľka v Materskej škole.
Mám ukončené vzdelanie:
1. Mgr. stupeň - Učiteľstvo akademických predmetov : biológia/geografia - UKF NItra (2005-2010)
2. Bc. stupeň - Predškolská a elementárna pedagogika UKF Nitra (2012-2016)
Adaptačné vzdelávanie som ukončila v roku 2018.
Atestačnú skúšku som vykonala v decembri 2020.
V roku 2018 som absolvovala kontinuálne vzdelávanie s počtom kreditov 60.
Obraciam sa na vás s prosbou o pomoc ohľadne zaradenia do platovej triedy v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa.
Vopred Vám ďakujem, Simona B.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vykonaná atestácia nadväzuje na toto vzdelanie. Patrí Vám zaradenie do 7. platovej triedy a do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou. Ak ste poberali kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý sa pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., tento Vám aj po vykonaní atestácie ostáva zachovaný a budú Vám ho vyplácať do 31. 8. 2026.

SimonaB.
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.