2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dana22
asistent učiteľa

Dobrý deň, poprosila by som vás o radu.
Mám pracovnú zmluvu (na dobu určitú v trvaní 1 roka) ako asistent učiteľa cez projekt na 100% úväzok. V platovom ohodnotení mám zohľadnenú 1. atestáciu ako učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov II. stupňa a aj kredity, ktoré mi ešte prináležia (6%). Okrem toho ma teraz vedenie školy poverilo na výkon pracovnej činnosti ZASTUPOVANÍM p. učiteľky – v jednej triede učiť hlavný predmet (čo je z mojej aprobácie) dištančnou formou do obnovenia prezenčnej výučby na druhom stupni. Týka sa to 4 vyučovacích hodín týždenne. Neviem, ani či je správne, že ako asistentka mám žiakov hodnotiť a vyučovať cez ZOOM, posielať a opravovať úlohy a môžno v júni uzavrieť známku. Spomínaná p. učiteľka sa vracia z materskej dovolenky, ale do školy nenastúpi, lebo si čerpá riadnu dovolenku počas dištančného vzdelávania. Vyzerá to tak, že tu nie je predpoklad, že sa do konca šk. roka vráti do školy, čiže by som musela za ňu učiť aj potom. Za spomenuté hodiny nemám žiadne náhradné voľno, ani žiadnu odmenu, nakoľko mi bolo povedané, že to vyplýva z náplne práce asistenta učiteľa zastupovať iných vyučujúcih. Celý deň pracujem z pracoviska 6 hodín + doma 1,5 hodiny vykonávam činnosť asistentky učiteľa. Je správne a spravodlivé dať mi tieto hodiny navyše keď mám 100% úväzok ako asistent a ešte mám k tomu vykonávať činnosť učiteľky? Keď som sa ohradila voči tomu, bolo mi povedané, že mi to vyplýva z platného Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov školy a že to
musím podpísať. Pýtam sa, či je to v súlade s nejakou vyhláškou alebo sa môžem niekde obrátiť a žiadať nápravu.
Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa v žiadnom prípade nemá v pracovnej náplni učiť a zastupovať iných učiteľov a už vonkoncom nie dlhodobo. Kvalifikačné predpoklady pre asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 6. V žiadnom prípade Vám nemohli uznať atestáciu, ktorú máte ako učiteľka a Vaše zaradenie môže byť najvyššie do 6. platovej triedy. Z Vašej otázky vyplýva aj neznalosť školskej legislatívy zo strany vedenia. Nápravu hľadajte predovšetkým u riaditeľa. Ak nepochodíte tak sa obráťte na štátnu školskú inšpekciu.