2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gara
Asistent učiteľa

Dobrý deň, od septembra potrebujeme prijať asistenta učiteľa. O túto pozíciu sa uchádza uchádzačka, ktorá má ukončenú hotelovú akadémiu, potom ešte absolvovala pomaturitné vzdelávanie na zdravotnej škole odbor zdravotnícky asistent a od septembra nastupuje na pomaturitné štúdium na strednej pedagogickej škole odbor učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Môžme ju prijať na pozíciu asistent učiteľa? Ak áno, do akej platovej triedy ju zaradiť a či musí absolvovať aj adaptačné vzdelávanie? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Adaptačné vzdelávanie je určené zákonom č. 138/2019 Z. z. a musí ho absolvovať každý pedagogický zamestnanec, ktorý nastupuje do školstva prvýkrát. Aj asistent učiteľa aj nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec. Vášho asistenta učiteľa zaradíte do 4. platovej triedy ako začínajúceho aj s príplatkom pre začínajúceho pedagogického zamestnanca a dáte mu podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 do štyroch rokov od nástupu do pracovného pomeru..