4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
StanislavaK
asistent učiteľa

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či asistent učiteľa v MŠ spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni VŠ I. st..
Pán učiteľ vyštudoval:
- pedagogickú a sociálnu akadémiu- odbor sociálno-výchovný pracovník
- VŠ I st. pedagogická fakulta- odbor pedagogika, program pedagogika r. 2019
Adaptačné vzdelávanie má už ukončené.
Spĺňa kvalifikačné predpoklad na výkon práce asistenta učiteľa na úrovni VŠ I. stupňa? V ktorej platovej triede bude zaradený? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Váš asistent učiteľa nespĺňa kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a je povinný získať požadovaný kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6, oddiel A bod 3, a to doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Ak ide o celkový pracovný pomer menej ako štyri roky, pri jeho vzniku mu dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadovaný kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku prvého (predchádzajúceho) pracovného pomeru. V tom prípade ho zaradíte do 6. platovej triedy. AK nemá danú podmienku a je tzv. nekvalifikovaný, zaradíte ho do 5. platovej triedy.

StanislavaK
Asistent

Dobrý deň, chcem si ujasniť ako to je s tou podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadovaný kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku prvého (predchádzajúceho) pracovného pomeru, keď je kvalifikovaná na úrovni ÚSO vzdelania, ale nekvalifikovaná na úrovni VŠ 1.st.. Je táto podmienka potrebná? Môžem ju zaradiť do 5 PT?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent

Áno, je to aj takto možné. Je kvalifikovaná na úrovni ÚSO, nemusíte jej dávať žiadnu podmienku a ona si nemusí nič dopĺňať. Bude zaradená v 5. platovej triede. Ja som sa zamerala na vysokoškolské vzdelanie.