2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mima17
Asistent učiteľa

Dobrý deň, prijali sme zamestnanca na pozíciu asistenta učiteľa v špeciálnej škole. Má dosiahnuté VŠ II. stupeň v študijnom odbore "psychológia" a študijnom programe "psychológia". Je to jej prvé zamestnanie v školstve. Zaviazali sme ju splniť si kvalifikačný predpoklad podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. Zaradila som ju ako začínajúci pedag. as. do 5 pl. tr. a po ukončení adaptačného ju preradím do 6 pl. tr.? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Zaradenie Vášho pedagogického asistenta do 5. platovej triedy a následne do 6. platovej triedy je v podstate správne. Dôležité je , aké vzdelanie si doplní. Treba sledovať splnenie podmienky danej v § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.