10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Val Winklerová
Asistent učiteľa

Dobrý deň, viete my zaslať link aké platove kategórie sú na pozíciu asistent učiteľa ale cez projekt Nivam. Keďže oni majú inu tabuľku.

Čo je tabulke cez ministerstvo školstva pedagogicky asistent VS 1. Stupňa začínajúci to

Čo znamená? Musí mat vysokú školu prvého stupňa iba pedagogického smeru?

Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady naúrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, absolvoval
A bod Č 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. To čo vlastne znamená ?
Ďakujem za všetko.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Ja nepoznám tabuľky Nivam a nepredpokladám, že majú iné tabuľky ako ministerstvo školstva. Pedagogický asistent, ktorý je kvalifikovaný, musí mať úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pedagogického zamerania. Alternatívne môže mať aj stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie nepedagogického zamerania a musí mať doplňujúce pedagogické štúdium, aby bol kvalifikovaný. Pedagogický asistent sa zaraďuje do kariérového stupňa začínajúci, ak ešte nezískal prax v uvedenej oblasti a musí absolvovať adaptačné vzdelávanie. Posielam Vám link na konkrétne vzdelanie vhodné pre pedagogického asistenta. https://www.minedu.sk/data/att/11187.pdf

Val Winklerová
Asistent učiteľa

Ďakujem.
A doplňujúce pedagogické štúdium to je Napr. aké keď človek má VS 1. Stupňa nepadagogicky smer. Aby mohol byt zaradený do 6 platovej triedy.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Doplňujúce pedagogické štúdium sa absolvuje na vysokej škole a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie.

Marti.ka
Asistent učiteľa

Dobrý deň. Naša asistentka, ktorá má ukončenú VŠ 2. stupňa nepedagogický smer ukončila kvalifikačné vzdelávanie : "Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov" cez NIVAM. Keďže jej plynula štvorročná lehota na doplnenie kvalifikačných predpokladov bola zaradená do 6. platovej triedy. Teraz po ukončení štúdia, keďže to nie je doplňujúce pedagogické vzdelanie k vyštudovanému 2. stupňu VŠ, by mala klesnúť do 5. platovej triedy. NIVAM mi však tvrdia, že ak vyštudovala cez ich študijný program, tak ostáva v 6. platovej triede. Ak by teda mala predsa len ísť do 5. PT, ktorým dátum ju treba preradiť? Vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní je vydané 8.11.2022. Takže nasledujúci deň 9.11.2022? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Ak Váš pedagogický asistent pracuje cez projekt NIVAM a oni jej uznali rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov, tak prečo s tým nesúhlasíte. Mala byť mať absolvovanú DPŠ k vysokoškolskému vzdelaniu a následne rozširujúci modul. Ja neviem posúdiť obsah uvedeného vzdelania.

Monika83
Asistent učiteľa

Dobrý večer, chcela by som sa informovať ako postupovať ak by som mala záujem o študijný odbor asistent učiteľa, ale mám len ukončenú strednú školu s maturitou s ekonomickým odborom?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
musíte sa obrátiť na príslušnú školu alebo vzdelávaciu organizáciu ja Vám neporadím, neviem Vaše plány.

A.Z.
Asistent učiteľa

Dobrý deň.

Mám ukončenú VŠ nepedagogického smeru, v roku 2013 som ukončila DPŠ. Potrebujem si na prácu pedagogického asistenta dorobiť rozširujúci modul pre asistentov? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Pozrite tam Vaše vzdelanie, pravdepodobne budete musieť mať doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.