8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
Asistent učiteľa - kvalifikačné predpoklady

Máme zamestnanca - pedagogický asistent. Má ukončené úplné stredné študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a vysokoškolské vzdelanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku - študijný program: Náuka o rodina, študijný odbor: katolícka teológia. Zamestnanec nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Má byť tento zamestnanec zaradený ako začínajúci pedagogický asistent do 8. platovej triedy a po skončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Môžete mu zohľadniť aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pravdepodobne je toto vzdelanie nepedagogické. Nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Je začínajúci. Kedy začal pracovať v školstve ? Bola mu daná podmienka doplniť si pedagogickú spôsobilosť ? To všetko má vplyv na zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy.

janinkaxy
Asistent učiteľa

V školstve pracovala od 3.9.2014 do 30.11.2015 ako sociálny pedagóg v rámci projektu PRINED. U nás v škole pracuje od 8.1.2018 a do zmluvy jej zamestnávateľ nedal podmienku doplniť si pedagogickú spôsobilosť. Momentálne si zamestnankyňa dorába špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky, ale neviem kedy ho ukončí. Bude týmto vzdelaním splnená podmienka pedagogickej spôsobilosti?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľľa

Sociálny pedagóg nie je pedagogický zamestnanec. V prvom rade nech absolvuje adaptačné vzdelávanie. Na úrovni USO je kvalifikovaný asistent. Načo chodí na špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky ? Určite mu to nenahradí pedagogickú spôsobilosť nadväzujúcu na vysokú školu. Ak ste mu nedali podmienku, môžete mu ešte napísať list, ale opakujem, že na úrovni strednej školy je kvalifikovaný asistent. Načo študuje len preto, aby študoval.

janinkaxy
Asistent učiteľa - doplnenie pedagogickej spôsobilosti?

Ak jej napíšeme list, v ktorom jej dáme podmienku doplniť si pedagogickú spôsobilosť - začať do dvoch rokov a skončiť do štyroch rokov, zmení sa pre ňu niečo? Čo by mal taký list obsahovať, nemáme s tým vôbec skúsenosti?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa - doplnenie pedagogickej spôsobilosti

V podstate sa momentálne pre ňu nič nezmení, akurát by si mala byť vedomá, že má nejakú podmienku splniť. Aj keď ju nesplní, teda do dvoch rokov nezačne štúdium na doplnenie pedagogickej spôsobilosti, opakujem znova, je kvalifikovaná asistentka učiteľa na úrovni ÚSO a preradíte ju do 8. platovej triedy, ale až po dvoch rokoch. V liste jej uvediete, že 8. 1. 2018 nastúpila do pracovného pomeru a svojim vzdelaním (uvediete presne citáciu z vysvedčenia) spĺňa odbornú spôsobilosť, ale nespĺňa pedagogickú spôsobilosť a túto je povinná získať štúdiom na vysokej škole, a to v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. a opíšete celý paragraf.

Botka13
Pracovná doba asistenta učiteľa

Dobry vecer, chcela by som vás poprosiť o pomoc . Začala som pracovať ako asistent pedagóga na 100% pracovný pomer cez projekt a chcela by som sa opýtať ci moja pracovná doba na pracovisku je 37,5 hodiny nemám nárok na prácu na doma ako učitelia ked v škole odpracujem 23 hodín priamej činnosti s deťmi ? Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Pracovná doba asistenta učiteľa

Základný úväzok asistenta učiteľa je v súlade s § 3 ods. 4 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z. rovnaký ako je úväzok učiteľa. Ako máte upravené ostatné činnosti v pracovnom poriadku ja neviem a neviem posúdiť, či ich máte vykonávať v škole alebo mimo pracoviska. Uvedenú záležitosť konzultujte s riaditeľom školy.