9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
asistent učiteľa na ZŠ

Pekný deň prajem,
známa má vyštudované I. stupeň VŠ na Žilinskej univerzite - sociálna pedagogika a II. stupeň VŠ sociálna práca. na VŠZaSP Bratislava.
Má možnosť ísť pracovať ako asistent učiteľa na základnej škole.
Bude zaradená ako začínajúci asistent do 4. PT alebo do 5. PT? Bude jej sociálna pedagogika uznaná ako zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a po skončení adaptačného vzdelávania bude teda zaradená do 6.PT?
Ak by neskôr chcela pracovať ako špeciálny pedagóg, musí si urobiť nové štúdium, alebo iba rozširujúce?
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
asistent učiteľa na ZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020, príloha č. 6. Vaša známa musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Bude zaradená ako začínajúca do 5 platovej triedy. súčasne jej dajú podmienku získať požadovaný kvalifikačný predpoklad v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

janajanicka
asistent učiteľa na ZŠ

P. Pavlíková, ďakujem pekne za odpoveď a ako by to bolo so špeciálnym pedagógom?
Vraj jej ponúkli, že najskôr bude asistent a potom by mohla byť špeciálny pedagóg a umožnia jej študovať... Čo všetko by si musela dorobiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
asistent učiteľa na ZŠ

Je to pekný pracovný postup. Keď jej umožnia doplniť si vzdelanie a stačí im aj nekvalifikovaný špeciálny pedagóg, ja nemám čo k tomu dodať.

janajanicka
asistent učiteľa na ZŠ

ďakujem pekne za odpoveď, kým nevyštuduje špeciálnu pedagogiku, bude vykonávať pozíciu asistent učiteľa

Misi
Náplň práce asistenta učiteľa

Dobrý deň, pracujem ako asistent učiteľa v ZŠ už pár rokov. Do nedávna som robila 23 hodín týždenne priamej činnosti s deťmi a ostatné hodiny bola nepriama činnosť t.j dozory, prípravy s tým , že 1,5 h sme mali prípravu na doma. Od septembra sa ale dosť zmenilo. Už nám nepočítajú priamu a nepriamu činnosť. Proste máme byť v práci 7,5 hodín denne a hotovo. Že vraj asistent si prípravy nerobí. Pracujeme teda do 12 tej ako asistentky v triedach a od 12 tej v ŠKD, kde sme ako dozor ku vychovávateľke, čize nepriama činnosť lebo iba dozor. Vychovávatelka je ale s polovicou detí v jednej miestnosti a ja s druhou polovicou v telocvični alebo von. Pýtam sa teda, či je normálne aby vychovávatelka mala uznanú priamu činnost s deťmi a ja asistent nepriamu činnosť. Po 8 rokoch sa prvý krát cítim ako asistent učiteľa využívaná a unavená. Nemáme nárok na nadčasy. Od 7:30 pracujem s deťmi a o 12:00 keď väčšina učiteľov končí vyučovanie, mne ešte len šichta začína ,lebo práca v ŠKD nie je med lízať.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Náplň práce asistenta učiteľa

Náplň práce asistenta učiteľa je jedna vec a úväzok je druhá vec. Podľa § 3 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. základný úväzok pedagogického asistenta je rovnaký ako základný úväzok učiteľa, ak ide o pedagogického asistenta učiteľa alebo ako vychovávateľa, ak robíte pedagogického asistenta vychovávateľa. Samozrejme ak ste zaradená ako pedagogický asistent, nemáte vykonávať inú pracovnú činnosť. Ako to máte upravené v pracovnom poriadku ?

Misi
Náplň práce asistenta učiteľa

V pracovnej zmluve som zaradená ako pedagogický asistent učiteľa. Až na to, že priamu činnosť s deťmi si odpracujem doobedu v triede pri učiteľovi a na vykrytie nepriamej činnosti musím ísť poobede do ŠKD. Tam som aj vtedy, ak má družinarka len 5 detí. Väčšinou je to tak, že deti je veľa, družinarka ich rozdelí a sama som s polovicou v inej miestnosti alebo von.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Náplň práce asistenta učiteľa

Ja na školskom portáli posudzujem plnenie kvalifikačných predpokladov, nie vzťahy na pracovisku. Ak sa cítite ukrivdená, obráťte sa na štátnu školskú inšpekciu alebo na inšpektorát práce.