1 príspevok / 0 nový
Marti.ka
Asistent vykonávajúci prácu učiteľa

Dobrý deň. Na našej škole sa od septembra 2018 začína vyučovať predmet "rozvoj špecifických funkcií" pre žiakov SZP. Ide o jednu hodinu týždenne. Tento predmet by mal vyučovať učiteľ s vyštudovanou špeciálnou pedagogikou. Chceli by sme ho dať vyučovať našej asistentke, ktorá má vyštudovanú vysokú školu II. stupňa v neučiteľskom odbore ekonomika a manažment podniku v špecializácii personálny manažment a vysokú školu I. stupňa - špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Na pozíciu učiteľa je teda nekvalifikovaná. Môže s týmto vzdelaním vyučovať tento predmet? Musí mať ďalšiu pracovnú zmluvu na pozíciu učiteľa alebo túto jednu hodinu týždenne môže vyučovať aj na dohodu o pracovnej činnosti? Vzťahuje sa na ňu §60 ods. 2 zákona č. 317/2009 a teda si musí doplniť pedagogickú spôsobilosť, ak by chcela v budúcnosti vykonávať prácu učiteľky, ale na prácu asistentky bude naďalej kvalifikovaná? Ďakujem.