7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Katka19
atestacia

Dobrý deň

Chcela by som sa opýtať, či si učiteľ, ktorý učí na prvom stupni bežnej základnej školy a má vzdelanie špeciálneho pedagóga, môže urobiť atestáciu k prvému stupňu bežnej základnej školy, alebo len v odbore špeciálna pedagogika.
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Atestácia

Podľa § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonať atestáciu LEN v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania, učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady. Vo Vašom prípade, keď ste zaradená v kariérovom stupni učiteľ prvého stupňa základnej školy, mali by ste vykonať atestáciu ako učiteľ prvého stupňa základnej školy.

Katka19
Ďakujem za odpoveď, pýtam sa

Ďakujem za odpoveď, pýtam sa preto, lebo na predatestačnom kurze, bolo povedané, že učiteľ ktorý má diplom zo špeciálnej pedagogiky, a uči na prvom stupni bežnej základnej školy ako učiteľ prvého stupňa, si nemôže urobiť atestáciu ako učiteľ prvého stupňa bežnej základnej školy, len ako učiteľ špeciálnej školy.Takže môže. Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Ešte doplním. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec by mal vykonávať ďalšie vzdelávanie vo svojom, odbore. Možno preto Vám odporúčajú vykonať atestáciu ako špeciálny pedagóg. Keď však vykonáte atestáciu ako špeciálny pedagóg, riaditeľ školy Vám to neuzná pre kategóriu učiteľ základnej školy. Preto, ak učíte na základnej škole a ste zaradená ako učiteľ pre primárne vzdelávanie, vykonajte atestáciu v tejto kategórii.

MajkaSim
Uznanie 12.platovej tarify na základe druhej atestácie

Vážená pani Pavlíková,
touto cestou Vás chcem poprosiť o radu. Od 1.9.2013 som učiteľkou na gymnáziu a predtým som učila na SOŠ nemecký jazyk. Moje aprobačné predmety sú PgDMH-RUJ-NEJ. Ako výchovná poradkyňa na bývalej škole som vzhľadom na stúpajúci počet integrovaných žiakov a pravidelnú prácu s nimi vo vyučovacom procese absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky (poradenstvo). Dňa 7.júla 2013 som si urobila druhú atestáciu s názvom atestačnej práce Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach strednej školy. Na osvedčení z druhej atestácie som zaradená do kategórie/podkategórie - učiteľ/učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie. Bývalý zamestnávateľ mi žiadosť o zaradenie do 12. platovej kategórie zamietol a terajšia riaditeľka sa ešte nevyjadrila. Preto sa na Vás obraciam s prosbou o Váš názor o oprávnenosti mojej žiadosti.
Za odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem pekný deň.
S pozdravom Mária Šimonová

Maria Pavlikova
Uznanie 12.platovej tarify na základe druhej atestácie

Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Vás po absolvovaní druhej atestácie pôvodný zamestnávateľ mal zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, ktorému prislúcha 12. platová trieda, samozrejme za podmienky, že ste učili svoje aprobačné predmety. Rovnako aj nový zamestnávateľ má akceptovať druhú atestáciu, pretože ste ju vykonali v podkategórii učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie. Môžete sa odvolať aj na § 49 ods. 7 a § 27 ods. 7 uvedeného zákona. Téma atestačnej práce nie je určujúca.

MajkaSim
Poďakovanie Re: Uznanie 12.platovej tarify na ...

Veľmi pekne ďakujem za radu, ktorej dôsledok ma potešil.