4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva85
Atestácia

Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť o radu. 
Od 1.9.2018 nastupujem do nového pracovného pomeru ako asistent učiteľa. Predtým som jeden školský rok pracovala ako učiteľka v MŠ, kde som si ukončila adaptačné. Som tam evidovaná do dnes ako zamestnanec. 
Mám nazbieraných 60kreditov a rada by som sa chcela prihlásiť na atestačnú skúšku. 
Môžem si vykonať atestáciu ako asistent učiteľa?
Mám strednú školu pedagogickú - pomaturitné štúdium a VŠ socialna praca II. stupeň.
Ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám pekný deň.

Eva85
Atestácia

Atestáciu si chcem vykonať na kategóriu učiteľ a podkategóriu učiteľ pre predpimárne vzelávanie. Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

§ 16 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, ktoré paragrafy z uvedeného zákona sa na pedagogického asistenta nevzťahujú. Je tam uvedený aj § 49 až 51, ktorý pojednáva o atestáciách. Pedagogický asistent atestácie nevykonáva. Atestáciu môžete vykonať ako učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ktorým spĺňate kvalifikačné predpoklady. Ak vykonáte prvú atestáciu ako učiteľka materskej školy, budete zaradená v 9. platovej triedy rovnako ako nekvalifikovaná učiteľka na úrovni vysokoškolského vzdelania sociálna práca. Ako asistent atestáciu vykonať nemôžete, ako učiteľka v súčasnosti nie ste zaradená. Treba zvážiť, pretože v platovej triede nepostúpite a stratíte kreditový príplatok.

Eva85
Atestácia

Ďakujem za odpoveď.